Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна

Право
"Big data": нова загроза для прайвесі в умовах інформаційного суспільства / "Земельна ділянка" та його визначення в російському законодавстві / "Інші обставини вчинення кримінального правопорушення" як складова події кримінального правопорушення / "Міжнародна інформаційна політика": до методології визначення поняття / "Науковий супровід" кримінальної законотворчості: сучасний стан і перспективи подальшого розвитку
Педагогіка
"Анатомія" дитячих конфліктів і скарг. Причини їх виникнення і заходи педагогічного впливу / "Основи світської етики" в навчальній програмі школи / "Приватна освіта": державні пріоритети / "Усна історія" в технічному Вузі: можливості інтеграції наукових досліджень і освітнього процесу / Adobe Photoshop. Створення колажу на тему "20 років незалежності Казахстану". Режими виділення. Шари
Журналістика
"Благодійне товариство з видання загальнокорисних і дешевих книг" (1898-1918 років): громадсько-політичні, економічні й історичні брошури, художня і навчальна література / Англомовні мультимедійні засоби масової комунікації: вербальна та невербальна складові впливу в блозі / Види редакторської правки. Методика правки тексту / Вплив редакційної формату на роботу редактора / Дитячі періодичні видання
Соціологія
"Колективний чоловік" на авансцені історії: соціологізація минувшини в дослідницьких практиках М. Грушевського / "Нам ніколи гратися в кохання...": студенти радянської України 1920-х рр. / "Розуміюча" соціологія Макса Вебера / A. C. Макаренка і феномен соціального сирітства / Агентно-орієнтована модель конфліктогенності студентства КЧР
Культурологія
"Місця відпочинку": популярна культура в уявленнях і практиках міської еліти в Нідерландах другої половини XVI ст. / "Світова бібліотека україніки" Євгена Слабченка як ідея і культурологічний проект народної дипломатії / "Годину / А. Кос-Анатольський, життя і творчий шлях / Айвазовський Іван Костянтинович
Агропромисловість
Складання операційно-технологічної карти для підготовки ґрунту перед оранкою / Аграрні перетворення в Кинешемском районі в умовах реалізації національного проекту "Розвиток АПК" / Агровиробнича характеристика підзолистого-буроземного кислого поверхнево глейового грунту та заходи щодо покращення його родючості / Агроінженерная наука виробництву / Агрокліматичні умови лісостепу
Товарознавство
Способи приготування дієтичних страв / Актуальні проблеми динаміки та міцності в сучасному авіаційному двигунобудуванні / Антологія видатних досягнень в науці і техніці. Частина 37: лауреати Нобелівської премії з фізики за 2000-2004 рр. / Вплив жирності молока на протигрибкову активність молочнокислих мікроорганізмів / Гидропескоструйная перфорація
Туризм
VIP-туризм: сутність та перспективи розвитку / Автоматизація діловодства готелю з використанням систем електронного документообігу / Агротуризм в Республіці Білорусь / Агротуризм: стратегія проривного позиціонування на російському туристичному ринку / Адаптування змісту методичної підготовки з фізичного виховання як важлива умова формування культури здоров'я студентів спеціальної медичної групи
Екологія
Абсорбційна очищення газових викидів / Актуальні завдання сучасного етапу розвитку природокористування та технологічного нормування у сфері теплової енергетики / Аналіз атмосферного повітря у викидах технологічної печі нафтопереробного заводу р. Туапсе / Аналіз впливу автотранспортних підприємств на міське середовище / Аналіз дендрологічних особливостей формування функціональних територіальних зон р. Ростова-на-Дону
Інформатика
Автоматична сегментація супутникових знімків на базі модифікованої сверточной нейронної мережі UNET / Гра "Тетріс" / Використання Windows server 2003 як NAT роутера (маршрутизатора) / Використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій у роботі студентської поліклініки в умовах університетського комплексу / Концепція моделі управління та структурна схема автоматизованої системи керування технологічним процесом авіаційних робіт
Психологія
Агресія підлітків: причини виникнення та можливості психокорекції / Агресивність підлітків як проблема сучасності / Адаптаційні механізми соціалізації особистості студентів у вузі / Адаптивно-захисний комплекс у жінок з гінекологічними захворюваннями / Амбівалентність стосунків між літніми батьками та дорослими дітьми
Економіка
Агротуризм в системі національної економіки та перспективи його розвитку / Адаптація зарубіжного досвіду реформування та державного регулювання пенсійної системи до українських реалій / Актуальність ідей Менделєєва сьогодні — це трагедія Росії / Амортизаційна премія та амортизаційна політика підприємства / Амортизація як інструмент відтворення основних засобів сільського господарства
Література
Актуальність розвитку навичок англомовного академічного письма у процесі написання есе студентами немовних вишів / Базові семіотичні моделі комунікації / Біобібліографія як важливий об'єкт наукових досліджень Мирослава Бутрина / Використання мовного ряду для створення культурного реалізму і емотивності в дискурсі американського ігрового кіно / Врахування прагматичного чинника як умова досягнення адекватності художнього перекладу
Математика, хімія, фізика
Акустичні засоби вимірювань / Кок-Сагыз: національне надбання і перспективи промислового розвитку / Метрологічне забезпечення акустичних приладів / Основи теорії звуку
Техніка
Аналіз систем телемеханіки / Біполярні та польові транзистори / Блок управління для бальнеологічної ванни / Вимірювання пасивних оптичних мереж (PON) / Каскадний підсилювач з паралельним живленням
БЖД
Аналіз сучасних тенденцій розвитку системи управління прикордонною безпекою Європейського Союзу / Боротьба з корупцією в національній гвардії України / Використання хімічної та біологічної зброї / Повітряне середовище виробничих приміщень / Дія електричного струму на людей і тварин
Філософія
Антична філософія: Демокріт / Взаємодія людини, природи і техніки як філософська проблема / Смак та ідентичність / Глобальні проблеми сучасності / Етнічний контекст споживацької поведінки: філософсько-антропологічний аналіз
Нерухомість
Архітектура Київської Русі / Архітектура Стародавнього Риму: загальна характеристика / Архітектура як професія / Бетонні роботи / Відбудова Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві
Фінанси
Базисні умови поставки товарів. Інкотермс / Бюджетування і контроль фінансових результатів / Бюджетний контроль: його ефективність і перспективи розвитку / Вплив грошово-кредитної політики федеральної резервної системи на міжнародні фінансові ринки / Вплив зміни курсу долара на волатильність ціни золота
Історія
Василь Оренчука на чолі першого українського консульства в Мюнхені / Історія англійських, американських і російських грошових одиниць / Історія вивчення археології Рубцовского району (Алейская степ) / Історіографічний аналіз та характеристика джерельної бази як складові дисертаційного дослідження зі спеціальності "Історія науки й техніки" / Вітчизняна історія
Медицина
Конструювання мутантів бактеріофага Т4 зі зниженою антигенностью / Концептуальна модель нового лікувально-господарського механізму в первинній ланці охорони здоров'я / Легалізує Росія право на смерть: основні аспекти эвтназии як соціального явища / Медична генетика / Моніторинг як спосіб вивчення стану колективного імунітету та циркуляції вірусів грипу та гострої респіраторної вірусної інфекції
Бухгалтерський облік і Аудит
Організація облікового процесу складових власного капіталу / Сучасний стан, певні підходи до професійної підготовки фахівців-аудиторів та критерії працевлаштування / Вимоги до ведення бухгалтерського обліку
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхове дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше