Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Товарознавство arrow Дослідження споживчих властивостей та якості харчових продуктів

Дослідження споживчих властивостей та якості харчових продуктів


Дослідження споживчих властивостей та якості харчових продуктів

Анотація

У даній статті наведено аналіз існуючої системи якості харчових продуктів. Виявлено основні фактори, що впливають на якість продукції. Запропоновано рекомендації щодо підвищення якості вхідної сировини, а також розроблено проект стандарту на вхідний контроль сировини для харчових продуктів.

Ключові слова: стандарт якості, система менеджменту, споживчі властивості, харчова промисловість, якість продукції, сіль кухонна, харчове виробництво.

Стандарт якості продукції Російських підприємств агропромислового холдингу повинен відповідати міжнародним екологічним стандартам. Система менеджменту якості, охорони праці та навколишнього середовища повинна відповідати вимогам стандартів ДСТУ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004), OHSAS 18001:2007 [1-3]. Для визначення основних факторів, що впливають на якість, необхідно з'ясувати яка сфера виробництва справляє найбільший вплив на якість продукції, для чого використовується причинно-наслідкова діаграма Ісікави (дані представлені в таблиці 1).

Таблиця № 1

Фактори виробництва впливають на якість продукції

1. Персонал

1.1 Керівництво

1.1.1. Контроль документації

1.1.2 Особистий контроль

1.2 Кваліфікація

1.2.1 Досвід

1.2.2 Освіта

1.3 Нормативно-правова відповідальність

1.4. Мотивація

2. Обладнання

2.1 Метрологічне забезпечення

2.2 Тих.контроль

2.2 Знос

2.2.2 Своєчасне обслуговування

2.2.3 Налагодження

2.3 Дотримання треб.

2.3.1 Безпеки

2.3.2 Експлуатації

2.4 Рівень автоматизації

2.5 Сучасність обладнання

3. Менеджмент

3.1 Контроль

3.2 Тих. документація

3.2.1 Карти тех. процесу

3.3 Дотримання стандартів

3.4 Функціонуюча СУЯ

3.5 Політика управління якістю

3.5.1. Використання статистичних методів

4. Зовнішнє середовище

4.1 Температура

4.2 Вологість

4.3 Безпека

4.4 Тривалість і швидкість процесів

4.5 Освітлення

5. Сировина

5.1 Міжопераційний контроль

5.2 Наявність супровідної документації

5.5.1 Рівень автоматизації

5.5.2 Засоби контролю

5.5.3 Організація роботи ВТК

5.5.4 Системність

5.6 Супровідна документація

5.7 Рецептура

5.8 Контроль

5.8.1. Органолептичний

Рис. 1. - Діаграма Ісікави «Якість продукції»

Проаналізувавши діаграму робимо висновок про те, що найбільший вплив на якість продукції впливає якість сировини (80%), надійність постачальників становить (13%); устаткування та персонал (7%).

Розглянемо компоненти, що роблять вплив на якість продукції, використовуваних у ході виробництва напівфабрикатів, на прикладі солі, так як даний компонент використовується для приготування основного асортименту харчових продуктів і має органічну складову. На вимогу зазначеним у СанПин2.3.2.1078-01 «Гігієнічні вимоги безпеки і харчової цінності харчових продуктів» кожен інгредієнт має відповідати показникам, зазначеним у додатках стандарту[3].

Харчова поварена сіль згідно технічним вимогам виготовляється відповідно до ГОСТ Р 51574-2000 Сіль кухонна харчова. Технічні умови [4].

Органолептичні показники харчової кухонної солі повинні відповідати вимогам, представленим у таблиці 2.

Таблиця № 2

Органолептичні показники солі [5]

Фізико-хімічні показники харчової кухонної солі без добавок повинні відповідати нормам, зазначеним у таблиці 3.

Таблиця № 3

Фізико-хімічні показники солі [6]

система якість харчовий продукт

Для визначення якості при вхідному контролі використовується метод гістограм [7-8]. Для перевірки гіпотези про приналежність досліджуваної вибірки до теоретичного закону розподілу, це необхідно зробити за допомогою Критерію згоди Пірсона [9-10].

Розрахунок проводиться за даними представленими в таблиці 4.

Таблиця № 4

Вибірка результатів вимірювань нерозчинного у воді залишку соли[6]

Х

Х

Х

Х

Х

1

0,36

21

0,365

41

0,379

61

0,376

81

0,396

2

0,362

22

0,364

42

0,382

62

0,382

82

0,39

3

0,363

23

0,369

43

0,38

63

0,379

83

0,391

4

0,367

24

0,368

44

0,384

64

0,377

84

0,389

5

0,368

25

0,373

45

0,387

65

0,378

85

0,382

6

0,367

26

0,373

46

0,386

66

0,387

86

0,377

7

0,369

27

0,372

47

0,384

67

0,386

87

0,382

8

0,372

28

0,378

48

0,374

68

0,384

88

0,38

9

0,373

29

0,379

49

0,375

69

0,39

89

0,378

10

0,376

30

0,38

50

0,375

70

0,394

90

0,361

11

0,378

31

0,382

51

0,391

71

0,39

91

0,367

12

0,38

32

0,392

52

0,394

72

0,392

92

0,368

13

0,378

33

0,39

53

0,398

73

0,395

93

0,369

14

0,383

34

0,393

54

0,377

74

0,4

94

0,37

15

0,384

35

0,4

55

0,379

75

0,396

95

0,369

Таблиця № 5

Частота потрапляння в інтервалів варіаційного ряду і квантили меж інтервалів

Межі інтервалів

Квантиль для кордону

Нижня Хн

Верхня Хв

Нижняяtнi

Верхняяtвi

1

0,36

0,366

-0,19528301

-0,138679245

2

0,366

0,371

-0,13867924

-0,091409434

3

0,371

0,377

-0,09150943

-0,03490566

4

0,377

0,383

-0,03490566

0,0216981132

5

0,383

0,389

-0,021698113

0,0783018868

6

0,389

0,395

-0,783018868

0,1349056604

7

0,395

0,401

-0,134905660

0,191509434

?

2,641

2,682

-

-

У таблиці 6 представлені частоти попадання значень у кожний інтервал, за якими проводиться побудова гістограми, представлені на рис. 2.

Таблиця № 6

Дані для побудови гістограми

Межі інтервалів

Абсолютна частота

mi

Відносна частота

Pi=mi/n

Нижня Хн

Верхня Хв

1

0,36

0,366

10

0,1

2

0,366

0,371

12

0,12

3

0,371

0,377

15

0,15

4

0,377

0,383

22

0,22

5

0,383

0,389

16

0,16

6

0,389

0,395

14

0,14

7

0,395

0,401

11

0,11

?

-

-

100

1

Рис. 2. - Частота потрапляння в інтервалів варіаційного ряду

За результатом аналізу гістограми робимо висновок: форма гістограми симетрична така форма вказує на приналежність досліджуваної вибірки до нормального закону розподілу. Більшість значень знаходяться по обидві сторони від центру розподілу з відхиленням, збалансованим по обидві сторони від центру.

Проведений аналіз зібраних даних по показникам якості харчової кухонної солі, що виготовляється різними постачальниками та їх подальша статистична обробка показує, що необхідно розробити єдиний стандарт з вхідного контролю харчової кухонної солі на виробництві харчових продуктів.

Література

1. Коробкова В. Р., Ускова Н.І., Путіліна Т. В. Дослідження споживчих властивостей та оцінка якості хлібних виробів // Науковий вісник Дону, 2014, №2 URL: ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_119_korobkova.pdf_2444.pdf///1584

2. Попова Д.А. Экспортно-ориентированная политика как инструмент управления развитием промышленного сектора // Инженерный вестник Дона, 2013, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1532

3. Ставская Э.А. Сущность и характерные особенности инновационных процессов в современной экономике // Инженерный вестник Дона, 2011, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2011/436

4. Федотова А.Ю. Промышленные кластеры и переход к новому технологическому укладу: исторический аспект и перспективные тенденции // Инженерный вестник Дона, 2012, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1288

5. Прокопенко С.Т., Дмитриченко М.И., Еремина М.А. Факторы, определяющие качество пищевой продукции // ТТПС. 2012. №3. URL: cyberleninka.ru/article/n/faktory-opredelyayuschie-kachestvo-pischevoy-produktsii

6. Бурьянова Н.В., Зубарева С.С. Специфика потребительского поведения поколения Y в условиях глобализации // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 26. С. 226-230. URL: e-koncept.ru/2016/46446.htm

7. Zubareva S. A key concept of enculturation process for generation Y in cyberspace // Modern European Researches. 2016. № 3. pp. 140-143.

8. Rashidova E. V., Zubareva E. G. Visual modeling of planar mechanisms // Science without borders 2015. Materials of XI international research and practice conference. 2015. pp. 59 - 61.

9. Zubareva S. Integrated safety problems of "Y" generation in Black sea region // Science almanac of Black Sea region countries. 2016. № 4 (8). pp. 15-20. URL: science-almanac.ru/ru/new-issue.php

10. Zubareva S. S., Zubareva E. G. Russian millennials in modern consumer society: recent trends, perspectives and future prospects//Modern European Researches. 2017. № 2. pp. 160 -167.

References

1. Korobkova V. G., Uskova N. I., Putilina T. I. Іпћепегпуј vestnik Dona (Rus), 2014, №2. URL: ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_119_korobkova.pdf_2444.pdf///1606

2. Popova D.A. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №1. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1532

3. Stavskaja Je.A. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2011, № 2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2011/436

4. Fedotova A.Ju. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №4. URL:.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1288

5. Prokopenko S.T., Dmitrichenko M.I., Eremina M.A. TTPS. 2012. №3. URL: cyberleninka.ru/article/n/faktory-opredelyayuschie-kachestvo-pischevoy-produktsii

6. Bur'janova N.V., Zubareva S.S. Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal «Koncept». 2016. V. 26. pp. 226-230. URL: e-koncept.ru/2016/46446.htm

7. Zubareva S. Modern European Researches. 2016. № 3. pp. 140-143.

8. Rashidova E. V., Zubareva E. G. Science without borders 2015. Materials of XI international research and practice conference. 2015, pp. 59 - 61.

9. Zubareva S. Science almanac of Black Sea region countries. 2016. № 4 (8). pp. 15-20. URL: science-almanac.ru/ru/new-issue.php///1622

10. Zubareva S.S., Zubareva E.G. Modern European Researches. 2017. № 2. pp. 160 -167.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, виділіть слово та натисніть Shift + Enter
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Географія
Документознавство
Природознавство
Журналістика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхове дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше