Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Педагогіка arrow Адаптивні можливості учнів 1-2 класів в умовах експериментальної програми 12-річного навчання

Адаптивні можливості учнів 1-2 класів в умовах експериментальної програми 12-річного навчання


На сучасному етапі розвитку вітчизняної школи в умовах модернізації освіти все більш актуальними стають питання, які відображають функціональні особливості організму учнів і стан їх здоров'я в умовах різних освітніх середовищ. Проблема адаптації учнів до навчальних навантажень є актуальною є провідною у віковій фізіології, медицині, педагогіці, психології. Без вивчення впливу нових програм навчання на функціональний стан організму неможливо забезпечити відповідність між станом освітньої середовища і адаптивними можливостями учнів [2 , 5, 6]. У плані сказаного виникає необхідність ретельного вивчення всіх аспектів адаптації в умовах інноваційних і традиційних форм навчання. Це дозволить отримати своєчасну інформацію про хід адаптації учнів до навчальних навантажень, про стан їх здоров'я і дасть можливість прийняти адекватні педагогічні та профілактично-оздоровчі рішення. Одним з аспектів реалізації поставленої проблеми є проведення Федерального експерименту за програмою 12-річного навчання (початкова школа включає 4 роки). Це викликано тим, що несприятливий вплив деяких інноваційних форм навчання на соматичне і психічне здоров'я учнів призвело до спроби поступового нарощування навчальних навантажень, особливо в період початкової освіти за рахунок переходу на чотирирічну форму навчання [4].

Програма 12-річної загальноосвітньої школи спрямована на адаптацію учнів до постійно наращиваемому обсягом необхідних на різних рівнях освіти знань. Продовження строків навчання в загальноосвітніх установах на один рік навіть при скороченій тижневого навчального навантаження навчання дасть можливість підвищити доступний рівень освіти, а також зберегти здоров'я учнів. Такий перехід на 12-тилетнюю школу вимагає ретельного аналізу і фізіолого-гігієнічного обґрунтування. Дослідження в цій області нечисленні, а в плані проведення моніторингових фізіологічних досліджень практично немає.

Метою роботи було вивчення впливу експериментальної програми 12-річного навчання на адаптаційні можливості учнів 1-2 класів.

В експерименті взяли участь 21 учень (12 хлопчиків і 9 дівчаток 1-2 класів НТШ №9 р. Майкопа. Навчання проводилося за п'ятиденного тижня, в I зміну учнів 1 класу і в 1 півріччі 2 класу, у 1 класі було по 4 уроки, а в 2 - по 5 уроків щодня.

Розумова працездатність (УР) досліджувалася в динаміці навчального дня (до уроків, потім, після кожного уроку) і протягом навчального року (на початку - жовтень, в кінці - квітень) - методом дозованих в часі завдань з буквеним таблиць. Відомо, що динаміка УР адекватно відображає функціональний стан ЦНС організму і залежить від комплексу різноманітних «шкільних» факторів [1]. Розумова працездатність учнів відноситься до однієї з фундаментальних категорій в гігієні дітей і підлітків. Вона одночасно є одним з найбільш інтегративних і тонких показників їх здоров'я, а також адекватно відображає пристосування дитячого організму до навчальних навантажень, їх можливості в оволодінні різними навчальними предметами [1].

Дослідження показали, що в денній динаміці УР учнів I класу кілька поліпшувалася на першому уроці, а потім поступово знижувалася на наступних уроках, досягаючи найменшого значення на останньому. Це вказує на досить хорошу адаптацію учнів до навчальних навантажень на першому уроці, подальше зниження УР на наступних уроках свідчить про більш ранньому розвитку стомлення і ще недостатніх адаптивних можливостей дітей цього віку для підтримки гарної УР більш тривалий час (рис. 1). З малюнка видно, що на 1 уроці група першокласників з високим рівнем працездатності дещо збільшилася (на 6%), до кінця уроків знизилася в середньому на 8%, а з низьким рівнем практично залишалася без змін на I уроці, зростаючи потім з 2 уроку до кінця занять.

У 2 класі у школярів спостерігалося збільшення групи дітей з високим рівнем працездатності з 1 по 3 урок в середньому до 9%, зниження її на 4 і 5 уроках, наближаючись до вихідного рівня (рис. 1). Група учнів з низьким рівнем працездатності зростала тільки на останніх уроках, практично не змінюючись на попередніх. Характер виявлених змін у 2 класі свідчить про підвищення адаптивних можливостей дітей, про сприятливої адаптації до навчальних навантажень порівняно з 1 класом.

Рис.  1. Розподіл за групами розумової працездатності учнів 1-2 класів в умовах експериментальної програми 12-річного навчання протягом навчального дня (середньорічні дані)

Початок навчального року

Кінець навчального року

Рис.  2. Темпи приросту показників розумової працездатності учнів 1-2 класів в умовах експериментальної програми 12-річного навчання протягом навчального дня (річна динаміка).

Примітка: А - інтенсивність праці - кількість переглянутих знаків за 2 хвилини; Б - кількість загальних помилок (на 200 знаків);

«П» - коефіцієнт переважання хороших робіт над поганими (відн. од.);%К - відсоток безпомилкових робіт.

Аналіз річної динаміки розумової працездатності учнів показав, що у 1 класі на першому уроці показники УР (інтенсивність роботи, коефіцієнт «П» та ін) були вище в кінці навчального року з порівнянні з початком, а на останніх уроках значно нижче (рис. 2). Це вказує, що кінець 1 класу адаптивні можливості дітей зростають, але здатність довгостроково підтримувати високу працездатність ще залишається низьким, що проявляється у розвитку більш вираженого стомлення до кінця навчального дня. У другому класі на початку навчального, так і в кінці у школярів виявлена досить хороша УР, тільки на останньому уроці спостерігається її зниження, особливо в кінці навчального року, що очевидно є результатом природного стомлення, а також переходом дітей у II півріччі у другу зміну, що супроводжується переробкою сформованого динамічного стереотипу, і підвищенням напруги ЦНС (рис. 2).

Порівняння динаміки УР учнів 1-2 класів з 12-річним навчанням з результатами, отриманими в 11-ти річної школи [3], показало більш високі адаптивні можливості дітей експериментальної програми 12-річного навчання. Ймовірно, висока продуктивність розумової праці школярів експериментального класу є наслідком збільшення термінів навчання (4 роки) та 3-х разовими в тиждень уроками фізичної культури.

На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що експериментальна програма 12-річного навчання для учнів 1-2 класів є фізіологічно більш сприятливою, ніж 11-тирічна, так як легше протікає адаптація школярів до навчальних навантажень. Таким чином, вдосконалення структури та змісту загальної і фізичної освіти традиційної системи в рамках 12-річного навчання дозволяє зберегти високі адаптивні можливості, розумову працездатність та знизити напругу ЦНС учнів 1-2 класів протягом навчального року.

Примітки

адаптація навчальний загальноосвітній школа

Антропова М. В. Працездатність учнів та її динаміка в процесі навчальної і трудової діяльності. - М., 1968. - 251 с.

Антропова М. В., Манки Р. Р., Бородкіна Р. В. // охорона Здоров'я. - 1997. - №3 - С. 29-32.

Нарижна Н.В. Фізіологічна адаптація учнів других класів до навчальних навантажень в умовах гімназії і традиційної форми навчання // АЬ OVO. - Студ. журнал АМУ. - Майкоп: Вид-во АМУ - 2003. - №4 - С. 122-128.

Філіппов М. В. Про структуру дванадцятирічної середньої загальноосвітньої школи // Вісник освіти. - М, 1999. - С. 48-49.

Хрипкова А. Р. Здоров'я школярів // Біологія в школі. - 1997. - №2. - С. 11-14.

Шаханова А. В., Глазун Т. В., Силантьєв М. Н., Хасанова Н.Н. Стан здоров'я дітей та його динаміка в умовах інноваційних освітніх та фізкультурно-оздоровчих технологій // Валеологія. - №1. - Ростов-н/Д. - 2005. - С. 36-45.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, виділіть слово та натисніть Shift + Enter
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхове дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше