Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Економіка arrow Аналіз діяльності суб'єктів малого підприємництва у сфері переробки сільськогосподарської сировини

Аналіз діяльності суб'єктів малого підприємництва у сфері переробки сільськогосподарської сировини


Інституційні зміни, що відбуваються в економіці, свідчать про активне залучення суб'єктів малого підприємництва в усі сфери економічної діяльності.

Малий бізнес, що не вимагає значного стартового капіталу, що динамічно розвивається, створюючи конкурентне середовище, задовольняючи потреби, в основному, місцевого ринку, і надаючи позитивний вплив на ситуацію на ринку праці, підвищує зайнятість населення. Його ефективний розвиток в ринкових умовах значною мірою залежить від ініціативи і ділової активності керівників малих підприємств і індивідуальних підприємців без утворення юридичної особи (далі індивідуальних підприємців), вміння застосовувати у своїй діяльності сучасні методи маркетингу та менеджменту.

Для визначення основних напрямів і параметрів розвитку малого бізнесу, в попередні роки проводилися суцільні обстеження малих підприємств, але детальне вивчення процесів, що впливають на їх розвиток, з-за відсутності коштів не здійснювалося. Разом з тим представляє інтерес аналіз стану справ у різних сегментах діяльності малого бізнесу, зокрема, у пріоритетних для Ростовської області підгалузях переробної промисловості - в олійно-жировій, м'ясної, маслосироробної і молочної, борошномельно-круп'яної промисловості.

Вперше в рамках Програми «Розвиток малого підприємництва в Ростовській області на 2003 - 2005 роки» було заплановано проведення анкетного обстеження малих підприємств і індивідуальних підприємців, що здійснюють переробку сільськогосподарської сировини, глибше розглянути широкий спектр питань, різнобічно відображають діяльність суб'єктів малого бізнесу, виявити проблемні питання, що ускладнюють їх поступальний розвиток.

Вибір даних галузей для обстеження, переслідував мету найбільш повного відображення кон'юнктури внутрішнього продовольчого ринку у відповідності з структурою виробленого сільгосптоваровиробниками області сировини і наявними виробничими потужностями з його переробки.

Крім того, дослідження, використовуючи можливості комбінаторних підходів, що включають результати макроекономічних даних поточних статистичних спостережень та узагальнені результати проведеного анкетного соціально-економічного обстеження, що дозволило вивчити реальний стан малого бізнесу в сфері переробки сільськогосподарської сировини в 2003-2004 роках в Ростовській області.

Загальна характеристика діяльності суб'єктів малого підприємництва у сфері переробки сільськогосподарської сировини

впродовж останніх років у сфері переробки сільськогосподарської сировини відбулися певні динамічні процеси, пов'язані з формуванням нових малих підприємств, закриттям і ліквідацією раніше діючих, переходом великих та середніх підприємств до групи малих і навпаки.

Починаючи з 2002 року в галузях, що здійснюють переробку сільськогосподарської сировини відзначається тенденція деякого скорочення числа малих підприємств, так в олійно-жировій промисловості в 2003 році порівняно з 2001р. їх число зменшилося на 31,7 відсотка, маслосироробної і молочної - на 13 відсотків, борошномельно-круп'яної - на 8,1%, м'ясної - на 9,7 відсотка.

Разом з тим, враховуючи, що аналогічні процеси відбуваються в малими підприємствами та в інших галузях, у цілому за період з 2000 по 2003 рр. частка кількості малих підприємств 4-х галузей, що здійснюють переробку сільськогосподарської сировини, у загальній кількості малих підприємств харчової промисловості практично не змінюється і становить близько 60 відсотків, а серед загальної кількості малих промислових підприємств - трохи більше 12 відсотків.

Цей процес пов'язаний з оптимізацією кількості господарюючих суб'єктів пропонуються в різних організаційно-правових сегментах: великих і середніх, малих підприємствах та у підприємців без утворення юридичної особи.

Географія розташування малих підприємств свідчить, що їх найбільша кількість традиційно тяжіє до місць виробництва сировини і місць споживання продукції.

Серед малих підприємств, що функціонують у сфері переробки сільськогосподарської сировини (тут і далі 4 обстежені галузі: молочна, м'ясна, маслосироробна і молочна, борошномельно-круп'яна включені в сферу переробки сільськогосподарської сировини), переважає число підприємств в олійно-жировій промисловості - 30,5 відсотка цих підприємств займаються переважно виробництвом рослинних олій і інших продуктів переробки технічних культур.

На випуску м'ясної продукції спеціалізуються 28,6 відсотка, у борошномельно-круп'яної промисловості діють 26,7 відсотка малих підприємств, а 14,2 відсотка малих підприємств займаються виробництвом продукції маслосироробної і молочної промисловості.

У сфері малого бізнесу активно розвивається індивідуальне підприємництво, при цьому посилюється їх вплив у випуску виробленої продукції. В даний час йде процес перереєстрації індивідуальних підприємців в податкових органах та їх реальне число буде сформовано до кінця 2004 року. Разом з тим найбільше число їх представників були охоплені обстеженням і результати їх діяльності буде проаналізовано далі.

Малі підприємства, які здійснюють переробку сільськогосподарської сировини, займають важливе місце у випуску промислової продукції. У 2003 році ними вироблено продукції на 8222,5 млн. рублів, це лише на 10 відсотків менше, ніж на великих та середніх підприємствах. Найбільш міцні позиції займають малі підприємства в олійно-жировій промисловості, де обсяги продукції, що випускається малими підприємствами, в 1,4 рази перевищують виробництво на великих і середніх підприємствах. Багато в чому це пов'язано з переходом ТОВ «Південь Русі» з великих і середніх підприємств в малий бізнес шляхом розпаду єдиного холдингу на малі підприємства, що стало наслідком дій по оптимізації податкового навантаження, зроблених даною групою підприємств. У маслосироробної і молочної промисловості випуск продукції на малих підприємствах становить близько половини обсягів продукції, виробленої на великих і середніх підприємствах, а в борошномельно-круп'яної промисловості, відповідно, 59,3 відсотка. У м'ясній промисловості таке співвідношення малих підприємств і великих і середніх підприємств досить незначно (1,1%).

У більшості обстежуваних галузей у 2003 році порівняно з 2002 роком відзначалося зростання обсягів продукції. Найбільш динамічно розвивалися малі підприємства м'ясної, олієжирової промисловості. Так, у м'ясній промисловості малими підприємствами вироблено продукції на 37,4 відсотка більше, ніж у 2002 році (на великих і середніх підприємствах цієї галузі збільшилося виробництво на 40,%), масложирової - на 26,8 відсотка (на великих і середніх підприємствах зріс випуск продукції на 23,5%). За цей період в маслосироробної і молочної промисловості зросло виробництво на 16,2 відсотка (на великих і середніх підприємствах, відповідно, на 0,6%). Зростання виробництва на малих підприємствах цих галузей відбувався на тлі збільшення випуску продукції в попередні роки, при цьому його пік припав на 2001 рік. Зменшення виробництва борошна і крупи в 2002 і 2003 роках призвело до скорочення виробництва на малих підприємствах борошномельно-круп'яної промисловості. В 2003 році виробництво продукції в галузі було нижче рівня попереднього року на 16,9 відсотка. Таке положення багато в чому обумовлено скороченням сировинної бази через збільшення експорту зерна та соняшнику і несприятливою ціновою кон'юнктурою, що склалася на споживчому ринку Півдня Росії.

Ситуація з ТОВ «Південь Русі» призвела до зміни галузевої структури малих підприємств, що здійснюють переробку сільськогосподарської сировини в бік домінування масложирової галузі. Разом з тим передбачувана скасування пільг підприємствам малого бізнесу може призвести до чергової реорганізації з 01.01.2005 року і скорочення частки малих підприємств в олійно-жировій промисловості.

Розглянувши параметри випуску промислової продукції малими підприємствами, що функціонують у сфері переробки сільськогосподарської сировини, зупинимося на виробництві основних видів продукції, перелік яких різноманітний. Так, в олійно-жировій промисловості виробляються різні види рослинних олій; в м'ясній - м'ясо, ковбасні вироби, м'ясні напівфабрикати та ін; в маслосироробної і молочної промисловості - масло тваринне, сири жирні, цільномолочна продукція та ін.; у борошномельно-круп'яної промисловості - борошно і крупа.

Підприємства малого бізнесу вносять вагомий вклад у виробництво продуктів харчування. В 2003 році по ряду видів продукції частка малих підприємств у загальному виробництві по повному колу підприємств перевищує частку великих і середніх підприємств. Так, малими підприємствами виробляється 58,7 відсотка тваринного масла (по великим та середнім підприємствам - 40,7%), олії - 63,7 відсотка (відповідно, 34,6). Істотна частка малих підприємств у виробництві цільномолочної продукції - 43,2 відсотка (по великим та середнім підприємствам - 46,5%), жирних сирів - 27,4 відсотка (відповідно, 71,5%), м'ясних консервів - 20,5 відсотка (79,5%), борошна - 17,7 відсотка (44,8%) і крупи - 17,0 відсотка (43,7%).

підприємництво сільська економіка

Виробництво окремих видів продукції в натуральному вираженні по малим підприємствам за 2003 рік, тонн

Вироблено

за 2003 рік

Темпи зростання (зниження) 2003р. в% до 2002р.

Олія рослинна

193042

126,9

М'ясо, включаючи субпродукти

1 категорії

3004

у 2,5 р.

Ковбасні вироби

1510

95,6

М'ясні напівфабрикати

145

126,1

Цільномолочна продукція

48566

в 2,3 р.

Жирні сири (включаючи бринзу)

1498

127,4

Тварина масло

2891

137,3

Мука

59488

98,7

Крупа

8315

55,7

У 2003 році з багатьох видів промислової продукції спостерігається зростання виробництва на малих підприємствах у порівнянні з 2002 роком. Значно збільшилося виробництво м'яса, включаючи субпродукти 1 категорії - в 2,5 раза, продукції з незбираного молока - в 2,3 рази, масла тваринного - на 37,3 відсотка, жирних сирів - на 27,4 відсотка, м'ясних напівфабрикатів - на 26,1 відсотка, олії - на 26,9 відсотка. Кілька знижено виробництво борошна - на 1,3 відсотка, ковбасних виробів - на 4,4 відсотка, при цьому істотний спад виробництва відзначався у випуску крупи - на 44,3 відсотка з причини, зазначеної вище.

Динаміка виробництва продукції в натуральному вираженні кореспондується з вартісними показниками, що характеризують виробничу діяльність обстежуваних галузей.

Серед малих підприємств у 2003 році найбільшими виробниками м'яса, включаючи субпродукти 1 категорії були ВАТ «Кам'янський м'ясокомбінат» (Кам'янський район), ТОВ ПМК «Развиленский» (Песчанокопский район), ковбасних виробів - ЗАТ «Вепоз» (р. Ростов-на-Дону), ТОВ «Кооператор» (Тацінскій район), м'ясних напівфабрикатів - ТОВ «Альянс-ЛТД» (р. Донецьк), ТОВ «Джива» (р. Каменськ); м'ясних консервів - ТОВ «Югмясопром» (Кагальницкий район), ТОВ «Волгодонскмясопром» (р. Волгодонськ); масла тваринного - ВАТ «Севдонмолоко» (Шолоховська район), ВАТ «Молоко» (Обливский район); цільномолочної продукції - ТОВ «Білий ведмідь» (р. Ростов-на-Дону), ВАТ «Молзавод «Мясниковский» (Мясниковский район); сирів жирних - ТОВ «Ростовський завод плавлених сирів» (р. Ростов-на-Дону), ТОВ «Азовський молзавод» (р. Азов); рослинної олії - ТОВ «Південь Русі» (р. Ростов-на-Дону), ЗАТ «Росмаслопром» (р. Ростов-на-Дону); борошна - ЗАТ «Орловська млин» (Орловський район), ТОВ «МТС-Промінь-ДИП95» (р. Донецьк); крупи - ЗАТ «Скіф-2000» (р. Сальськ), АТЗТ ПКФ «Маяк» (Зерноградский район).

В той же час по деяких видах продукції зазначалося відносне зниження частки в загальному обсязі продукції по області, що пов'язано зі значним зростанням їх виробництва в 2003 році на великих та середніх підприємствах усіх галузей економіки. Ковбасні вироби складають 5,4 відсотка від загального обсягу виробництва по повному колу підприємств (у 2002р. - 7,2%), м'ясні напівфабрикати - 13,9 відсотка (у 2002р. - 14,4%), жирні сири - 27,4 відсотка (у 2002р. - 29,6%), борошно - 17,7 відсотка (у 2002р. - 18,8%), крупа - 17 відсотків (у 2002р. - 21,9%).

Поряд з юридичними особами, які займаються переробкою сільськогосподарської сировини індивідуальні підприємці. Зважаючи вузького кола спостережуваних показників за індивідуальним підприємцям, представляється унікальна можливість розглянути дані про виробництво індивідуальними підприємцями окремих видів продукції. В даний час по більшості видів продукції вони займають невелику частку у випуску продукції по повному колу підприємств: у виробництві жирних сирів та муки їх частка становить 0,4 відсотка, рослинної олії - 0,3 відсотка, крупи - 1,6 відсотка. На відміну від малих підприємств, у індивідуальних підприємців спостерігається більш висока ділова активність у виробництві деяких видів продукції. Так, в 2003 році їх частка в загальному обсязі випущеної продукції порівняно з 2002 роком зросла з виробництва м'яса, включаючи субпродукти 1 категорії до 2,7 відсотка (у 2002р. - вона становила 2,1%), ковбасних виробів до 2,9 відсотка (у 2002р. - 2,1%), м'ясних напівфабрикатів - до 10,8 відсотка (у 2002р. - 8,3%).

У 2003 році індивідуальні підприємці збільшили випуск порівняно з 2002 роком рослинної олії в 2,2 рази, м'яса, включаючи субпродукти 1 категорії, ковбасних виробів і, відповідно, в 1,8 рази, м'ясних напівфабрикатів - в 1,7 рази, борошна - в 1,5 рази. При цьому знижено виробництво крупи - на 8,4 відсотка, жирних сирів - на 12,5 відсотка до рівня минулого року

Розвиток малих підприємств значною мірою залежить від розширення їх інвестиційної діяльності. Основні тенденції розвитку інвестиційної діяльності малих підприємств можна простежити, проаналізувавши результати вибіркового обстеження базових інвестиційно-активних малих підприємств.

Обстеженням було охоплено кожне 8-е мале підприємство, яке займається переробкою сільськогосподарської сировини. За 2003 рік ними було освоєно 145,6 млн. рублів інвестицій у основний капітал, що склало 90,8 відсотка в обсязі інвестицій в основний капітал по обстеженим малим підприємствам харчової промисловості і 35,3 відсотка за малим підприємствам промисловості. Це свідчить про те, що малі підприємства, які займаються переробкою сільськогосподарської сировини, виявилися найбільш активними серед малих підприємств інших галузей промисловості. Підтвердженням є значне зростання інвестицій в основний капітал в 2003 році порівняно з 2002 роком в олійно-жировій промисловості (в 3,4 рази) м'ясний (в 3,0 рази), борошномельно-круп'яної (в 1,7 рази), а також у маслосироробної і молочної промисловості (на 14,2%).

У 2003 році порівняно з 2002 роком істотно змінилася структура інвестицій в основний капітал у галузевому розрізі. Найбільший обсяг інвестицій в основний капітал було освоєно малими підприємствами олійно-жирової промисловості - 71,8 відсотка від загального обсягу інвестицій по обстеженим малим підприємствам, які займаються переробкою сільськогосподарської сировини.

Основна частина інвестицій в обстежуваних галузях використана на придбання машин, обладнання та транспортних засобів, тобто на оновлення активної частини основного капіталу. При цьому в олійно-жировій промисловості та борошномельно-круп'яної промисловості суттєва частка інвестицій припадає на будівлі (крім житлових) і споруди (відповідно 42,9% та 29,0%).

Найбільш значні обсяги інвестицій в основний капітал в 2003 році освоєно в олійно-жировій промисловості на малих підприємствах ТОВ «Савелит» (р. Ростов-на-Дону), ВАТ «Глубокинский маслозавод» (Кам'янський район); в м'ясній промисловості - ЗАТ Фірма «Дія» (р. Ростов-на-Дону), ВАТ «Каменський м'ясокомбінат» (Кам'янський район); в маслосироробної і молочної промисловості - ВАТ «Кагальницкий молокозавод» (Кагальницкий район), ВАТ «Молочний завод «Орловський» (Орловський район); у борошномельно-круп'яної промисловості - у ТОВ «Вектор Плюс М» (Пролетарський сільський район), ТОВ «Агрофірма Юг-Агро» (р. Новошахтинськ).

Основним джерелом інвестицій в основний капітал в олійно-жировій, маслосироробної і молочної, м'ясної промисловості є залучені кошти (відповідно, становили 62,7%, 82,8% та 71,7% у загальному обсязі інвестицій), причому в перших двох галузях це були переважно кредити банків, а в м'ясній промисловості - інші інвестиції. У борошномельно-круп'яної промисловості інвестиції здійснювалися в більшій мірі за рахунок власних коштів (64,0%), при цьому залучені кошти у вигляді кредитів банків склали 36 відсотків.

Розвиток малих підприємств в області підтримується і зарубіжними інвесторами. У 2003 році з 35 малих промислових підприємств з участю іноземного капіталу, 5 функціонувало в харчовій промисловості, з них по одному малому підприємству діють в м'ясний (займається виробництвом ковбасних виробів) та маслосироробної і молочної промисловості (виробляє морозиво). Статутний капітал одного з підприємств сформований повністю за рахунок коштів іноземних інвесторів, а на другому - з участю іноземних інвесторів. Інвесторами виступали фірми таких іноземних держав як Індія і Польща. У 2003 році цими малими підприємствами вироблено товарів і надано послуг на суму 8,9 млн. рублів (на 27,1% менше, ніж у 2002 році), це становить 11,7 відсотка від загального обсягу виробництва продукції всіх малих підприємств з участю іноземного капіталу в харчовій промисловості та 4,5 відсотка від загального обсягу малих промислових підприємств з участю іноземного капіталу.

Серед малих підприємств обстежених галузей лише 3 підприємства масложирової промисловості мали в 2003 році іноземною валютою, причому їх діяльність з використання валютних коштів активізується. Порівняно з 2002 роком частка іноземної валюти, витраченої на імпорт продукції збільшилася з 0,1 відсотка в 2002 році до 18,6 відсотка у 2003 році.

На малих підприємствах області відзначається досить низька інноваційна активність. З 37 промислових малих підприємств, що займаються в 2003 році інноваційною діяльністю, 8 функціонує в харчовій промисловості, а з них 2 малих підприємства маслосироробної і молочної промисловості (р. в Ростові-на-Дону і в Шолоховськой районі) і 3 малих підприємства м'ясної промисловості (р. в Ростові-на-Дону, в Волгодонском і Цимлянському районах). Загальні витрати на технологічні інновації в 2003 році склали маслосироробної і молочної, м'ясної промисловості - 1676 тис. рублів (що становило 70,3% від даного виду витрат у харчовій промисловості та 1,9% - в промисловості), при цьому в маслосироробної і молочної промисловості вони склали 395 тис. рублів (23,6% від загальних витрат по двом обстежуваним галузях), у м'ясній промисловості - 1281 тис. рублів (76,4% відповідно). Практично всі витрати на технологічні інновації були спрямовані на придбання машин і обладнання з технологічними інноваціями, так маслосироробної і молочної промисловості їх частка склала 87,3 відсотка, а в м'ясній промисловості - 95 відсотків. Незначна частина витрат була спрямована на дослідження і розробку нових продуктів, послуг і методів їх виробництва (передачі), нових виробничих процесів. Частка цих витрат у загальних витратах на технологічні інновації склала в маслосироробної і молочної промисловості - 12,7 відсотка, у м'ясній промисловості - 5 відсотків. У маслосироробної і молочної промисловості у 2003 році було вироблено інноваційної продукції, послуг (робіт) інноваційного характеру на 238 тис. рублів, що склало 0,3 відсотка від загального випуску товарів і послуг з основної діяльності у фактичних цінах цих підприємств.

Незважаючи на спостережуваний в 2003 році у більшості обстежуваних галузей зростання промислового виробництва, аналіз фінансових результатів і показників, що характеризують ефективність фінансового менеджменту, свідчить про їх суперечливість, оскільки при істотному збільшенні суми прибутку і зростання кількості прибуткових підприємств повільно зменшуються збитки і складається низький рівень показників, що характеризують фінансову стійкість.

Так, сальдований фінансовий результат обстежених малих підприємств в цілому склався в розмірі 210,0 млн. рублів прибутку. Темп зростання прибутку до 2002 року по порівнянного колу підприємств склав 31,8 відсотка. Найбільший обсяг сальдированного позитивного фінансового результату була отримана малими підприємствами олійно-жирової промисловості, який склав 209,8 млн. рублів прибутку (що на 67,1% менше, ніж у 2002р.), відповідно до м'ясної промисловості він склав 2,2 млн. рублів прибутку (в 2,9 рази більше, ніж у 2002 році), борошномельно-круп'яної промисловості 1,4 млн. рублів прибутку (на 92,8% менше, ніж у 2002 році). У маслосироробної і молочної промисловості було отримано від'ємний сальдований фінансовий результат у розмірі 3,3 млн. рублів збитку.

Дослідження результатів річних бухгалтерських балансів показує, що більшість малих підприємств обстежуваних галузей за даними бухгалтерської звітності закінчили 2003 рік з прибутком. Так, у м'ясній промисловості частка прибуткових підприємств склала 67,6 відсотка від загальної кількості звітуючих підприємств (у 2002р. - 57,1%), у борошномельно-круп'яній - 60,2 відсотка (у 2002р. - 52,5%), маслосироробної і молочної - 60,6% (у 2002р. - 50,0%), масложирової - 47,6 відсотка (у 2002р. - 53,8%). Загальна сума прибутку, одержаного малими підприємствами цих галузей, становила 249,5 млн. рублів (за 2002р. - 682,3 млн. рублів).

В загальній сумі прибутку підприємств обстежуваних галузей найбільша частка припадає на прибуток, отриману малими підприємствами олійно-жирової промисловості (86,8% від загального обсягу прибутку), при цьому у борошномельно-круп'яної промисловості вона становила 7,2 відсотка, маслосироробної і молочної - 4,5 відсотка, у м'ясний - 1,5 відсотка.

Разом з тим 43 відсотка (у 2002р. - 46,6%) малих підприємств, обстежених галузей закінчили 2003 рік зі збитками. Сума отриманого ними збитку склала 39,4 млн. рублів. В загальній сумі збитків цих малих підприємств на збитки малих підприємств борошномельно-круп'яної промисловості припадає 41,9 відсотка, маслосироробної і молочної - 36,8 відсотка, масложирової - 16,9 відсотка, м'ясної - 4,4 відсотка.

Основними причинами наявності вагомих збитків по обстеженим малим підприємствам є: нестача обігових коштів, зростання цін на сировину, паливо, електроенергію, підвищення заробітної плати працівників, проведення ремонтних робіт, виплата відсотків по кредитах і ін

Конкуренція на ринку продукції, обмежуючи рівень цін при зростанні витрат на сировину, матеріали, паливо, енергію, впливає на рентабельність виробництва.

Незважаючи на деяке збільшення рівня рентабельності у м'ясній промисловості (у 2003р. він склав 2,7 відсотка при

-0,3% у 2002р.), в інших досліджуваних галузях порівняно з 2002 роком відзначалося його зниження. Так, в олійно-жировій промисловості в 2003 році рівень рентабельності склав

8,8 відсотка (у 2002р. - 16,1%), у борошномельно-круп'яній - 0,6% (у 2002р. - 6,2%), маслосироробної і молочної - -0,3% (у 2002р. - 0,8%).

Як зазначено вище, особливу увагу необхідно звернути на показники, що характеризують фінансову стійкість підприємств, оскільки вони демонструють не лише низький рівень, але і їх зниження в окремих галузях.

Коефіцієнт автономії, що відображає частку власних коштів в валюті балансу, в 2003 році склався нижче теоретично обґрунтованого рівня, що дорівнює 50 відсоткам. Так, в олійно-жировій промисловості він скоротився з 61,3 відсотка на початок 2003 року до 44,3 відсотка на кінець року, маслосироробної і молочної промисловості, відповідно, з 30,7 відсотка на початок 2003 року до 18,1 відсотка на кінець 2003 року. В інших досліджуваних галузях за цей період він практично не змінився і становив 10 відсотків і нижче.

Найважливішою складовою оцінки фінансового стану підприємств, їх платоспроможності є коефіцієнт покриття, що показує якою мірою поточні короткострокові зобов'язання забезпечуються матеріальними оборотними засобами. За 2003 рік коефіцієнт покриття скоротився в олійно-жировій промисловості з 213,7 відсотка на початок 2003 року до 136,5 відсотка на кінець року, у борошномельно-круп'яної промисловості, відповідно, з 125,8 відсотка до 93,7 відсотка (при нормальному обмеження 200%). У решти обстежуваних галузях зниження було незначним і до кінця 2003 року його рівень становив нижче 70 відсотків.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, виділіть слово та натисніть Shift + Enter
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхове дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше