Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Екологія arrow Глобальні дисбаланси та їх вплив на еколого-економічний розвиток

Глобальні дисбаланси та їх вплив на еколого-економічний розвиток


Глобальні дисбаланси та їх вплив на еколого-економічний розвиток

Останні десятиліття спостерігається прискорення і посилення процесів економічної глобалізації, що тягнуть за собою крім позитивних аспектів, ряд негативних ефектів, пов'язаних, у першу чергу, зі стрімкими змінами у сфері технологій, наслідком яких стають значні перекоси у розвитку світового господарства[1,2].

Дисбаланси у світовій економіці виникають багато в чому тому, що країни з різним рівнем розвитку по-різному реагують на процеси глобалізації в силу асиметричності їх ризиків і одержуваних ними вигод. [3] Ситуація посилюється під впливом реалізації міжнародними організаціями неоліберальної моделі глобалізаційних процесів, яка передбачає паралельне посилення взаємозалежності національних економік і відмови від політики внутрішнього та зовнішнього регулювання економічної діяльності на користь домінуючої ролі механізмів саморегулювання ринку.

Однак освоєння нових типів інформаційно-комунікаційних та управлінських технологій дозволяє країнам контролювати потоки капіталів на глобальних фінансових ринках, що формує для них певні конкурентні переваги як на ринку науково-технічних та інтелектуальних послуг, так і на фінансовому ринку. Ситуація, що склалася, веде до концентрації монополістичної влади у фінансовій і науково-технічній сфері в руках розвинених країн, які фактично і є основними розробниками інноваційних технологій[4].

Розвиваються і країни з перехідною економікою в тій же ситуації мають більш високі витрати в процесах згладжування негативних ефектів в силу більш низького рівня розвитку, меншого потенціалу систем соціального страхування і соціальної допомоги держави, обмежених фінансових можливостей урядів цих країн, що не дозволяє здійснювати ефективне регулювання процесів структурної перебудови національного господарства. Однак, саме менш розвинені країни є основними постачальниками трудових і природних ресурсів для потреб світового господарства, страждаючи при цьому від гострої нестачі навіть мінімальної соціальної інфраструктури.

Таким чином, глобальні дисбаланси не є проявом результатів політики якоїсь окремої країни, у тому числі і США: ця проблема об'єднує всіх учасників світового господарства і пов'язана з перекосом у розподілі економічно значущих ресурсів (капіталу, сировини та праці), які в силу накладених на них обмежень не можуть вільно переміщатися між країнами.

Дисбаланси є результатом розбіжність показників економічного розвитку країн, що виявляється не тільки у нерівномірному розподілі природних ресурсів, але і, наприклад, в прискорених темпах зростання економік, що розвиваються при демографічний спад в розвинених країнах. В силу такої економічної обстановки, всі спроби коригувань глобального балансу в бік зменшення є безуспішними, а самі дисбаланси - стійко високими у зв'язку з пошуком кожної з економік особистих вигод.

Однією зі значимих проблем глобалізації є екологічний аспект. Процес глобалізації призводить з одного боку до оздоровлення екологічної обстановки в країнах світового авангарду (вивезення шкідливих виробництв), а в країнах, що приймають дані виробництва екологічний стан залишається на низькому рівні.[5]

Таким чином, глобалізація загострює екологічні проблеми, зумовлені зростанням економічної активності і виходом її за межі національної економіки, в результаті чого відбувається збільшення навантаження на навколишнє середовище[6].

Позитивні наслідки

Негативні наслідки

структурна перебудова економіки;

підвищення ефективності виробництва за рахунок впровадження більш екологічних галузей;

реалізація природоохоронних заходів за рахунок залучення додаткових фінансових коштів;

реалізація потенціалу країн у виробництві «зеленої продукції» та виходу з нею на світовий ринок;

посилення природоохоронного законодавства.

посилення і зростання масштабів екологічних проблем;

скорочення сільськогосподарських земель, затоплення, заболочення земель;

проблеми відходів;

негативна зміна навколишнього середовища (деградація ґрунтів, обезлесивание, забруднення атмосфери, водних ресурсів;

стрімке забруднення навколишнього середовища, руйнування її елементів, що несе загрозу для населення;

нестача ресурсної бази для здійснення економічної діяльності.

Причиною появи екологічних проблем є неконтрольований економічне зростання, а їх загострення і незворотні зміни в навколишньому природному середовищі - це результат прогресуючих процесів глобалізації. Для вирішення поставлених проблем необхідна мінімізація негативних і максимізація позитивних ефектів на навколишнє середовище[7]. глобалізація екологічний дисбаланс

Природоохоронна політика впливає на структуру інвестицій, як на національному, так і на міжнародному рівні: відбувається зростання капіталовкладень в екологічно «чисті» виробництва і скорочення на «брудні»[8,9]. Однак, якщо природоохоронні витрати високі, то це веде до відтоку фінансових коштів з національної економіки з локалізацією виробництв у країнах з більш м'яким природоохоронним законодавством. Саме відмінності в національному природоохоронному законодавстві стимулюють зростання значущості екологічного фактору.

Більш того, природоохоронний фактор веде до зміни структури і напрямів міграційних потоків, зростання науково-технічного та інформаційного взаємодії між країнами, в тому числі і в процесі проведення спільних НДДКР з метою вирішення поставлених екологічних проблем. Посилення негативних тенденцій в навколишньому середовищі становить небезпеку для здоров'я і якості життя людей, як основної продуктивної сили суспільства.

Екологічна безпека є одним зі значимих аспектів глобальної безпеки і має особливий вектор у міжнародних відносинах. У довгостроковій перспективі успішність спроб приборкання і напряму процесів глобалізації буде прямо залежати від здібностей світового співтовариства вирішити проблему з лімітуючим характером природоохоронного фактора[10].

Література

World Trade Organization. International Trade Statistics 2013. pp. 8-9. URL: stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFReporter.aspx?Language=E///225

United Nations Conference on Trade and development. Development and globalization: Facts and Figures, 2012. pp. 7-24.

Шалова С. Г. Проблема глобальних дисбалансів в економіці // V Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам'яті вченого і державного діяча В. П. Шабуніна «Альтернативи регіонального розвитку», р. Волгоград, 2014. C. 31-37.

Кумышев З. Х., Шалова С. Г. Вплив процесів глобалізації на еколого-економічний розвиток // ХХVI Міжнародна Науково-практична конференція «Трансформація економічних теорій і процесів», р. Санкт-Петербург, 2014, с. 39-41.

Кумышева З. Х., Жигунова З. М. Екологічний аспект сталого розвитку територій // II міжнародна науково-практична конференція «Економіка та суспільство: сучасні моделі розвитку суспільства в аспекті глобалізації», р. Саратов, 2013, с. 95-99.

Метлев С. Е., Гончарова О. В./ Методологічні аспекти еколого-економічної оцінки переходу суспільства до сталого розвитку/ Проблеми сучасної економіки N 2 (34), 2010, с. 409-412.

Маричева Н. Н. Глобальні дисбаланси у світовій економіці // Молодий вчений. 2014, №6. С. 446-448

Магомадова Х. А., Принципи раціонального використання природних ресурсів. Формування ідей сталого розвитку //Науковий вісник Дону, 2012, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/755.///239

Е. В. Купервар, Е. А. Лосевская Научные подходы к оценке устойчивого развития сферы услуг региона: социо-эколого-экономический аспект //Инженерный вестник Дона, 2014, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2507

Phillip R. Lane and Gian Maria Milesi-Ferretti Global Imbalances and External Adjustment after the Crisis // IMF Working Paper, 2014. pp. 5-14/ URL: imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14151.pdf

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, виділіть слово та натисніть Shift + Enter
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхове дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше