Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Екологія arrow Аналіз впливу автотранспортних підприємств на міське середовище

Аналіз впливу автотранспортних підприємств на міське середовище


Аналіз впливу автотранспортних підприємств на міське середовище

В сучасних умовах розвитку урбанізації об'єкти міського господарства значною мірою визначають екологічний стан міського середовища, формуючи її якість. Транспортно-дорожній комплекс є найважливішим складовим елементом економіки Росії. Однак функціонування транспорту супроводжується потужним негативним впливом на природу. Внесок транспорту в її забруднення доцільно оцінювати в зіставленні з іншими галузями господарства по всіх компонентів екосистем: атмосфері, воді, грунті, рослинному та тваринному світу. Транспорт - один з основних забруднювачів атмосферного повітря. Його частка в загальному обсязі викидів забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних та рухомих джерел по Росії становить близько 85%, що вище, ніж частка кожної з галузей промисловості [1].

З щорічним зростанням муніципального автомобільного транспорту все більший розвиток отримують автотранспортні підприємства (АТП), відносяться до числа основних об'єктів міського господарства, які вносять значний внесок у забруднення навколишнього середовища. Технічне обслуговування та ремонт автотранспорту призводять до утворення на АТП викидів, скидів і відходів [1]. Розглянувши детально технологію основних процесів діяльності АТП можна визначити ступінь їх впливу на основні компоненти навколишнього середовища (ОС). Основна діяльність АТП полягає в автотранспортному обслуговуванні населення, підприємств і організацій. Для забезпечення нормального функціонування підприємства на його території розташовується комплекс ремонтно-технічного обслуговування автотранспорту, що включає, як правило, такі ділянки:

- ділянка ремонту і зарядки акумуляторів, на якому здійснюють підзарядку і ремонт акумуляторних батарей, приготування дистильованої води і електроліту;

- шиноремонтний ділянка - здійснюється демонтаж і монтаж шин, ремонт камер, заміна дисків, камер і покришок, балансування коліс;

- агрегатно-механічний ділянку призначений для разборочно-зварювальних, мийних, ремонтно-відновних і контрольних робіт по двигуну, коробці передач, рульового управління, переднього і заднього мостів і інших агрегатів і вузлів, знятих з автомобіля, а також слюсарно-механічні роботи з використанням верстатів;

- електротехнічний ділянку, на ньому здійснюється перевірка та ремонт електрообладнання;

- ділянку газової та електрозварювання;

- ділянка забарвлення призначений для фарбування зі зняттям старого лакофарбового покриття, фарбування місцевих ушкоджень, фарбування окремих деталей кузова і нанесення протикорозійного і протишумового мастики на днищі кузова.

В результаті проведених досліджень виявлено наступне вплив на важливі компоненти ОС:

- у процесі діяльності підприємства, з погляду, впливу на грунт, утворюються такі відходи, як брухт чорних металів (відпрацьовані металеві деталі автомобілів), сміття промисловий (відпрацьовані неметалеві деталі автомобілів), фільтри, забруднені нафтопродуктами (паливні і масляні фільтри), картонний фільтр (повітряні фільтри), відпрацьовані накладки гальмівних колодок, шини з металокордом, шини з тканинним кордом;

- забруднюючі речовини (в основному жири, нафтопродукти, завислі речовини), що утворюють в процесі промивки акумуляторів, миття транспорту та іншого обладнання надходять на очисні споруди і скидаються у водоймище в межах допустимої концентрації;

- в результаті технологічного процесу на досліджуваному підприємстві в атмосферне повітря надходять такі ЗВ, як аерозоль масла, сполуки свинцю, сірчана кислота, сірчистий ангідрид, дивініл, ізопрен, бензин, гумовий пил, пил металева і абразивна, оксид заліза і карбонат натрію, зварювальний аерозоль, окисли марганцю, азоту діоксид, ацетон, бутиловий спирт, толуол, етиловий спирт, етилцеллозольв, барвистий аерозоль. Утворюються шкідливі речовини, що згубно діють на здоров'я населення міст. Викиди від автотранспортних підприємств становлять близько 30% від основних джерел забруднення ОС.

Аналіз технологічних особливостей АТП дозволяє укласти, що найбільшою мірою небезпечними з точки зору забруднення атмосфери є ділянки забарвлення, при цьому всі викиди ЗВ негативно позначаються на здоров'ї населення міст. Для детального аналізу впливу ділянки фарбування на забруднення атмосферного повітря побудована фізична модель процесу забруднення повітряного середовища від фарбувальної камери. У моделі враховані всі етапи технології, при послідовному проходженні яких сировина трансформується в ЗВ. При цьому технологія фарбування розглянута як сукупність процесів, в кожному з них виділено основні взаємодіючі елементи, за допомогою яких відбувається утворення і виділення ЗВ, а також їх розповсюдження в атмосфері. Дана модель включає в себе наступні етапи: освіта ЗВ, виділення ЗВ, їх поширення, дозволяє проводити подальші дослідження щодо зниження забруднень повітряного середовища з точки зору цілісного поетапного процесу. Процес виділення ЗВ ділять на два етапи: внутрішнього і зовнішнього виділення. Основними фізичними об'єктами першого етапу є внутрішній джерело виділення ЗВ (лакофарбовий аерозоль і пари розчинника). Процес поширення ЗВ передбачає поширення забруднюючої аерозолю в повітряному басейні території, в якому в якості основних фізичних об'єктів беруть участь повітря приземного шару атмосфери і забруднює аерозоль (барвистий аерозоль, пари розчинників). Розглядаючи процес зниження забруднення повітряного середовища, детально досліджено характеристики основних функціональних елементів моделі (технологічне обладнання, що використовується на стадіях утворення і виділення ЗВ і технологічну сировину). Фізична модель процесу забруднення покладена в основу фізичної моделі процесу зниження забруднення повітряного середовища, сутність якої полягає в сукупності послідовно і цілеспрямовано реалізуються процесів на кожній стадії забруднення [2].

Сучасні дослідження в галузі забезпечення екологічної безпеки зниження забруднення повітряного середовища автотранспортних підприємств, дозволяють зробити висновок про те, що з розвитком технологічних комплексів у промисловості боротьба з ЗВ стає все більш актуальною, а зниження концентрації в повітряному середовищі і повітрі робочої зони досягається за допомогою реалізації двох основних циклів, кожний з яких складається із сукупності послідовних процесів на кожній стадії забруднення. При цьому перший цикл полягає в зниженні забруднення вихідної сировини (технологічного обладнання) і передбачає удосконалення чинного та розроблення нового виробничого обладнання, а так само організацію технологічних процесів, ефективно знижують або виключають утворення і виділення ЗВ. Сутність другого циклу полягає в зниженні забруднення повітря шляхом реалізації в технологічному процесі інженерно-технічних заходів, локализующих поширення і забезпечують руйнування аерозолю. Цей процес, що включає два основних цикли, розглядається як комплекс послідовного спрямованого впливу додатковими дисперсними системами на вихідні і проміжні. Головною метою кожного етапу процесу зниження забруднення є зменшення концентрації дисперсної фази в початкових, проміжних і залишкової дисперсних системах [2].

Традиційно на АТП в фарбувальних камерах процес зниження забруднення повітряного середовища реалізується трьома функціональними елементами: уловлювання, очищення і розсіювання. Фізична сутність уловлювання полягає у створенні додаткової дисперсної системи, властивості якої повинні забезпечувати запобігання поширення фарбового аерозолю, парів розчинників і їх видалення з повітряної середовища фарбувальної камери. Етап очищення полягає у виділенні з уловленных парів розчинників і фарбового аерозолю дисперсної фази з наступним надійним її зв'язуванням, запобігає вторинний перехід цієї фази в аерозольний стан. Фізична сутність етапу розсіювання (природне або примусове) полягає у впливі на досить забруднене аерозоль зовнішньої заздалегідь підготовленої за параметрами дисперсною системою [2].

Вивчивши основні цикли реалізації процесу зниження забруднення повітряного середовища, можна укласти, що для підтримки параметрів повітряного середовища на рівні нормативних вимог в даний час широко використовується другий цикл, хоча перший цикл є більш раціональним і економічним, але сучасний рівень розвитку науки і техніки в більшості випадків не дозволяє запропонувати конкретні рішення. транспорт забруднювач відходи

В даний час реалізується на АТП комплекс заходів з охорони навколишнього середовища часто не забезпечує достатню екологічну ефективність. Крім того, вибір такого роду заходів навіть ще на стадії проектування АТП здійснюють за досить суб'єктивним, що традиційно склалися в автотранспортній галузі критеріям.

Саме тому, вдосконалення методики вибору оптимальної ефективності та економічності технології забезпечення екологічної безпеки автотранспортних підприємств є предметом подальших досліджень.

Література

1. Медведєв В. Т. Інженерна екологія: Гардарики. - М: 2002. - 687с.

2. Беспалов в. І., Мещеряков С. В., Гурова О. С. Оцінка процесів і розрахунок апаратів захисту навколишнього середовища: навчальний посібник. - Ростов-на-Дону: ТОВ «Міні Тайп», 2007. - 192 с.; іл.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, виділіть слово та натисніть Shift + Enter
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхове дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше