Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Туризм arrow Аналіз діяльності туристсько-рекреаційних особливих економічних зон регіонального рівня (на прикладі Липецької області)

Аналіз діяльності туристсько-рекреаційних особливих економічних зон регіонального рівня (на прикладі Липецької області)


АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ОСОБЛИВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ (НА ПРИКЛАДІ ЛИПЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

В даний час у всіх сферах вітчизняної економіки реалізується широка програма імпортозаміщення. Сенс цієї програми не в тому, щоб замінити якісні іноземні продукти і послуги російськими незалежно від їх якості, а в тому, щоб стимулювати створення вітчизняних продуктів і послуг, які будуть якісними та конкурентоспроможними [3; 4].

Можна з упевненістю стверджувати, що в сфері туризму і гостинності, як і у вітчизняному сільському господарстві, завдання імпортозаміщення може бути в основному швидко і успішно вирішена, оскільки вже зараз в Росії є досить цікаві турпродукти, щоб запропонувати їх власним населенню як реальну альтернативу відпочинку в зарубіжних країнах.

Конкурентоспроможність вітчизняної сфери туризму і гостинності визначається величезним обсягом ринку; непогано розвиненою базовою інфраструктурою; доступними, недорогими і при цьому досить кваліфікованими трудовими ресурсами; великою кількістю унікальних історичних, географічних, культурних і оздоровчих місць; а також сформованим у даний час високим патріотичним настроєм населення. Туристичний потенціал Росії включає в себе чимало регіонів, з якими пов'язане життя і діяльність всесвітньо відомих політиків, письменників, композиторів, художників, вчених, а також велика кількість театрів і музеїв.

Як відомо, багато років світ розглядав Росію як свого роду «донора», яке постачає мільйони туристів в різні країни. Проте зараз ситуація поступово змінюється. У відповідності з наміченою програмою імпортозаміщення вітчизняний турбізнес прийняв на себе значну частину туристичного трафіку, який раніше йшов за кордон. За порівняно невеликий час наша країна істотно наростила свій туристичний потенціал, в багатьох регіонах розпочата велика робота по залученню інвестицій у розвиток сфери туризму і гостинності. За даними Ростуризму, тенденція до зростання внутрішнього турпотоку на 20-30% зберігається третій рік поспіль: у 2013 р. всередині країни подорожувало 29 млн туристів, в 2014 р. - 40 млн, за підсумками 2015 р. внутрішній турпотік зріс ще на 20% і склав близько 50 млн поїздок всередині країни [1], в той час як виїзний турпотік скоротився в 2015 р. більш ніж на 30%, в 2016 р. - ще на 20% [6]. Це дозволяє говорити про те, що, як і в багатьох розвинених туристичних країнах, внутрішній туризм в Росії може бути цілком конкурентоспроможним і рентабельним.

Непогані результати в області розвитку внутрішнього туризму досягнуті багато в чому завдяки високому патріотизму багатьох російських громадян, які протягом двох останніх років віддали перевагу поїздкам на відомі зарубіжні курорти відпочинок в Росії. Але, щоб цей процес став стійким і більш якісним, одного патріотизму мало, потрібні ще і великі інвестиції, які можливі лише в умовах сприятливого інституційного середовища [7].

За останні роки прийнято ряд федеральних і регіональних законодавчих і нормативних правових документів, що регулюють надання податкових та організаційних преференцій юридичним і фізичним особам, що здійснюють інвестування у сферу внутрішнього туризму і гостинності. Насамперед це стосується федеральних ОЕЗ туристсько-рекреаційного типу, туристичних кластерів на нещодавно утворених на територіях випереджаючого соціально-економічного розвитку на Далекому Сході і в мономістах.

У даній статті ми розглянемо існуючу практику формування, розвитку і діяльності туристично-рекреаційних особливих економічних зон регіонального рівня (ОЭЗРУ) на прикладі Липецької області, успішно реалізує цей проект вже більше 10 років. Особливо слід підкреслити, що Липецька область є єдиним в Росії регіоном, де створені і успішно працюють туристскорекреационные особливі економічні зони регіонального рівня.

Паралельно з федеральними законодавчими та нормативно-правовими актами про функціональних особливих економічних зонах Росії федерального значення в Липецькій області почала активно формуватися інституціональне регулювання туристсько-рекреаційних ОЭЗРУ, створюються правові основи їх діяльності і подальшого розвитку.

Створення і функціонування на території Липецької області туристично-рекреаційних ОЭЗРУ здійснюється відповідно до обласним Законом від 18 серпня 2006 року № 316 «Про особливих економічні зони регіонального рівня» [2]. У законі під особливою економічною зоною регіонального рівня розуміється територіально відокремлений комплекс, у межах якого створено сприятливі умови для ведення відповідної підприємницької діяльності. Дані зони створюються з метою: сприяння комплексному соціально-економічному розвитку області та муніципальних утворень; відходу від моноцентричного розвитку їх економіки; прискореного розвитку окремих галузей і сфер діяльності; поліпшення соціального і культурного рівня життя населення і т. д. Крім ОЕЗ туристсько-рекреаційного типу на території області можуть утворюватися також наступні функціональні типи ОЭЗРУ: промислово-виробничого типу; техніко-впроваджувального типу; агропромислового типу.

Відміну регіональних ОЕЗ туристсько-рекреаційного типу від інших ОЕЗ регіонального рівня полягає в тому, що їм дозволено розташовуватися на територіях декількох муніципальних утворень області, при цьому межі території даних зон не можуть збігатись з межами населених пунктів, поселень і (або) муніципальних районів.

Ініціаторами створення туристсько-рекреаційних ОЭЗРУ, як правило, виступають органи місцевого самоврядування. Заявка на створення даної зони подається в обласну адміністрацію з обґрунтуванням ефективності та доцільності її створення для вирішення завдань регіонального та місцевого значення. На відміну від туристсько-рекреаційних ОЕЗ федерального значення, термін роботи яких встановлено в межах 49 років, діяльність туристсько-рекреаційних ОЭЗРУ не обмежується у часі.

Туристично-рекреаційні ОЭЗРУ створюються та припиняють свою діяльність у відповідності з рішенням адміністрації області. При цьому припинення існування туристсько-рекреаційних ОЭЗРУ допускається тільки в разі, якщо протягом трьох років поспіль на території зони її резидентами (учасниками) не ведеться діяльність, зазначена в якості основної в акті адміністрації області про створення зони.

Управління туристично-рекреаційними ОЭЗРУ, як і всіма іншими ОЭЗРУ, здійснюють уповноважені на це виконавчі органи державної влади області та адміністрація ВАТ «Особливі економічні зони регіонального рівня». Контроль реалізації інвестиційних проектів у туристично-рекреаційних ОЭЗРУ, витрачання бюджетних коштів, підготовки висновків про доцільність надання їм державної (муніципальної) підтримки, здійснення спільних опікунських функцій на регіональному рівні здійснює створюваний для цих цілей наглядова рада.

Всім резидентам (учасникам) туристсько-рекреаційних ОЭЗРУ надаються значні регіональні податкові пільги і преференції, а також підтримка їх інвестиційної діяльності на території зони. По суті, для учасників туристсько-рекреаційних ОЭЗРУ в Липецькій області створені умови, аналогічні умовам діяльності резидентів функціональних туристсько-рекреаційних ОЕЗ федерального значення, тільки без федеральних пільг і федерального участі, на які, втім, регіональні влади в майбутньому також сподіваються.

Необхідно підкреслити, що в Липецькій області добре організована система супроводу інвесторів туристично-рекреаційних зон у форматі «одного вікна». Все, що необхідно для оформлення документів щодо розміщення бізнесу, будівництва (реконструкції) та експлуатації об'єктів і т. д., надається їм на території зони.

На всіх резидентів (учасників) туристсько-рекреаційних ОЭЗРУ поширюється дія так званої «дідової застереження»: органи державної влади області гарантують стабільність податкових та інших прав резидентів (учасників) зони і зобов'язуються не погіршувати умови їх діяльності протягом всього терміну роботи. Юридичні та фізичні особи, які мають намір отримати статус резидента (учасника) зони, подають уповноваженому органу з управління ОЭЗРУ заявку на укладення договору про ведення туристсько-рекреаційної діяльності з обґрунтуванням основних напрямів своєї діяльності.

Всі підприємства (організації), що виявили бажання стати резидентами (учасниками) туристсько-рекреаційних ОЭЗРУ, включаються в перелік пріоритетних інвестиційних проектів області та отримують підтримку у вирішенні будь-яких організаційних питань на регіональному і муніципальному рівнях.

Згідно з даними на кінець 2015 р., в Липецькій області функціонувало десять ОЭЗРУ: чотири промислово-виробничого типу; три агропромислового типу, одна техніко-впроваджувального типу та дві туристсько-рекреаційного типу.

Утворені відповідно до постановою адміністрації Липецької області від 29 грудня 2006 року № 195 [5] ОЭЗРУ туристсько-рекреаційного типу «Задонщина» (площею 97 000 га) і «Єлець» (площею 931 га) розташовані у визнаних центрах вітчизняної православної культури: в Задонском муніципальному районі та міському окрузі р. Єлець. Спеціалізацією даних зон визнана туристична, оздоровча, рекреаційна, культурно-розважальна та паломницька діяльність.

Основною діяльністю інвесторів у цих туристично-рекреаційних зонах вважається котеджне будівництво, створення торгових центрів і мережі автозаправних станцій, паркінгів, гольф-полів та фан-парків, спортивних споруд. В останні роки все більше бізнесменів також починають вкладати кошти у реставрацію та облаштування старовинних садиб та прилеглих до них територій.

Резидентами (учасниками) зон є підприємці Москви, Воронежа, Липецька і Липецькій області, а також сусідніх з нею регіонів. Але і незареєстровані в зонах інвестори можуть відкривати тут кафе, будувати готелі, переобладнати перші поверхи житлових будинків в торгові точки та спортивні зали.

Коротко розглянемо діяльність туристсько-рекреаційних ОЭЗРУ «Задонщина» і «Єлець».

В ОЕЗ «Задонщина» для ознайомлення туристів з пам'ятками зони розроблено більше 40 туристичних маршрутів з відвідуванням заповідних місць, пам'яток історичної та духовної спадщини, в тому числі православних святинь. Місто Задонських (його часто називають «Руський Єрусалим») є одним з найбільших центрів руського православ'я в південній частині Росії. На його території знаходяться понад 100 об'єктів культурної спадщини, з яких два є пам'ятками федерального значення. Сюди з багатьох регіонів Росії та країн СНД приїжджають прочани вклонитися мощам святого Тихона Задонського. У серпні 2010 р. в Задонську відзначалося 400-річчя розташованого тут чоловічого монастиря, на святкування якого приїжджав глава Російської православної церкви патріарх Московський і всієї Русі Кирил.

За активної підтримки федеральних, регіональних і місцевих властей у зоні йде формування нового автотуристского кластера «Задонщина». Під його будівництво в даний час виділено 100 гектарів землі, а у відповідності з перспективним планом розвитку планується розширити територію кластера до 300 гектарів. Великий інтерес інвесторів до даного проекту багато в чому пояснюється вдалим розташуванням кластера - поруч з ним проходить федеральна траса М-4 «Дон», за якою в добу проїжджає близько 40 тис. автомобілів. Відповідно це 40 тис. тільки водіїв, з урахуванням пасажирів автомобілів і міжміських автобусів ця цифра може перевищити 100 тис. чоловік, багато з яких готові перекусити на території кластера, а деякі - відпочити і переночувати. Тому є досить велика кількість інвесторів, бажаючих побудувати тут готельні комплекси, ресторани, кафе, магазини, комбінати побутових послуг, розважальні центри, сауни, автозаправні станції та автосервісні салони.

В той же час регіональні і муніципальні влади не збираються щільно забудовувати всі прилеглі до зони території. Слід сказати, що реально туристично-рекреаційна зона «Задонщина» вже давно переросла свої формальні адміністративні кордони. У зв'язку з чим, навіть розширюючи територію зони, планується обов'язково зберегти поруч з містом зелений пояс, створити нові, сучасні рекреаційні та спортивні парки, а також інші дозвіллєві об'єкти для жителів Задонська.

В туристично-рекреаційній зоні «Єлець» також реалізується значна кількість проектів по залученню і обслуговуванню туристів, включаючи ресторани, боулінг-клуби і розважальні центри. Місто Єлець - другий за величиною місто Липецької області - вважається культурною столицею регіону, центром традиційних ремесел і промислів, зберігачем споконвічно російського способу життя. Єлець входить в список 115 старовинних російських міст, що мають цінну історичну спадщину федерального і міжнародного значення. Туристскорекреационную зону «Єлець» щорічно відвідують понад 135 тис. туристів і екскурсантів.

Значну увагу в зоні приділяють розвитку подієвого туризму. Щорічно на території зони проводять туристичний фестиваль «Антонівські яблука», присвячений життю і творчості земляка, лауреата Нобелівської премії 1933 р. в області літератури І. А. Буніна (1870-1953). В 2015 р. на Всеросійському конкурсі національної премії у сфері подієвого туризму фестиваль «Антонівські яблука» був визнаний одним з кращих.

щороку з великим успіхом у місті проходить також фестиваль імені відомого радянського і російського композитора Т. Н. Хреннікова (1913-2007), який народився, виріс і похований в Єльці. Фестиваль збирає величезну кількість туристів і любителів музики, які приїжджають послухати кращі оркестрові та вокальні колективи Росії. Одним з постійних учасників фестивалю є всесвітньо відомий диригент Ст. Гергієв.

Слід зазначити, що згідно з бізнес-планами обидві туристично-рекреаційні ОЭЗРУ повинні забезпечити розвиток не тільки туризму, а й пов'язаних з ним видів господарської та економічної діяльності, створення умов для збереження і відродження об'єктів природної і культурної спадщини. Метою найбільш повної реалізації туристичного потенціалу області в даний час регіональними органами влади опрацьовується питання щодо можливості розширення існуючих меж туристсько-рекреаційних зон «Задонських» і «Елецк».

Необхідно звернути увагу на те, що в даний час в Липецькій області істотно зріс інтерес обласних (муніципальних) органів влади і приватного бізнесу до розвитку туристської діяльності в формі туристично-рекреаційних кластерів (ТРК). За порівняно невеликий час в області було утворено три таких кластера: «Ораниенбург», «Добрий» і «Шуховский», ще один - «Задонщина», як вже говорилося, знаходиться в стадії формування. У зв'язку з чим загальний обсяг коштів, спрямованих на розвиток туристично-рекреаційних зон «Задонських» і «Елецк», а також зазначених кластерів, за останні п'ять років збільшився і склав понад 2,4 млрд руб., з яких 997 млн руб. - кошти федерального бюджету, 431 млн руб. - обласного бюджету та 985 млн руб. - кошти з позабюджетних джерел [8].

Працювати в ТРК приватних інвесторів приваблюють гарні умови, створені регіональними і місцевими органами влади. Так, інвестору ТРК надається інвестиційна майданчик «під ключ», а також в майбутньому буде надано сприяння, якщо він побажає зареєструватися в якості резидента (учасника) однієї з двох туристсько-рекреаційних зон області та отримати відповідні пільги і преференції. Все це дозволяє підприємцям, які не є резидентами (учасниками) туристсько-рекреаційних зон «Задонських» і «Елецк», знизити інвестиційні ризики і активно вкладатися в розвиток ТРК.

За останні роки на територіях туристсько-рекреаційних зон і ТРК досить активно став розвиватися взаємодія органів влади і приватних інвесторів з використанням механізмів державно-приватного та муніципально-приватного партнерства. У Липецькій області з допомогою даних механізмів приватними інвесторами на території туристично-рекреаційних зон і ТРК реалізується 41 проект по будівництву готелів, ресторанів, спортивних і сервісних об'єктів і т. д. на загальну суму близько 4,5 млрд руб. [8].

На думку експертів, результати проекту по створенню і розвитку в Липецькій області туристично-рекреаційних ОЭЗРУ можна оцінити як досить обнадійливі. За час функціонування туристскорекреационных зон значно зріс інтерес туристів до регіону. Область поступово стає впізнаваним брендом для вітчизняних та іноземних мандрівників. Багато в чому завдяки створенню даних зон і розвитку в них малих форм господарювання суттєво збільшилися надходження до бюджетів муніципальних утворень, на яких вони розташовані, та в прикордонні з ними території.

На закінчення слід сказати, що в червні 2016 р. Президент РФ Ст. Ст. Путін, заслуховуючи звіт керівника Рахункової палати РФ Т. В. Голікової про результати перевірки роботи вітчизняних ОЕЗ федерального значення, не виключив ймовірність можливої передачі деяких з них (в першу чергу ОЕЗ туристсько-рекреаційного типу) під управління суб'єктам РФ. У зв'язку з чим вивчення багаторічного досвіду Липецької області щодо формування та управління туристично-рекреаційними ОЭЗРУ буде, на наш погляд, дуже корисна фахівцям, відповідальним за сферу туризму і гостинності в тих регіонах Росії, в яких зараз утворені туристично-рекреаційні ОЕЗ федерального значення. Розуміючи це, адміністрація Липецької області і МЕР РФ звернулися в Уряд РФ і Державної думи РФ з пропозицією поширити дію Федерального закону від 22 липня 2005 року № 116 «Про особливі економічні зони в Російській Федерації» [9] на ОЕЗ регіонального рівня та надати в цьому питанні липецьким ОЭЗРУ статус «пілотного проекту». В такому випадку приклад Липецької області може сприяти поліпшенню економічних та організаційних умов подальшого розвитку всіх типів ОЭЗРУ (в тому числі і туристично-рекреаційних зон) в Російській Федерації.

Література

1. Гриценко П. Внутрішній туризм в Росії зростає четвертий рік поспіль // Відомості, 16.06.1026. URL: http://www.vedomosti.ru/ business/articles/2016/06/16/645539-vnutrennii-turizm

2. Закон Липецької області від 18 серпня 2006 року № 316-ОЗ «Про особливих економічні зони регіонального рівня» (із змінами і доповненнями). URL: http://base.garant.ru/33706064////226

3. Кудрова Н. А. Стимулирующая политика регионального развития современной России на основе концепта импортозамещения // Social and Economic Phenomena and Processes. - 2015. - Т. 10. - № 2. - С. 46-51.

4. Матвєєва Л. Р., Чернова О. А. Російське імпортозаміщення в умовах «нової нормальності» // Terra Economicus. - 2016. - Т. 14. - № 2. - С. 127-138.

5. Постанова адміністрації Липецької області від 29 грудня 2006 року № 195 «Про створення особливих економічних зон регіонального рівня туристсько-рекреаційного типу». URL: http://www.admlip.ru/economy/ regions/region-oez-turistsko-rekreatsionnogo-tipa/

6. Ростуризм: зростання в'їзного турпотоку складе не менше 6% за підсумками року // Газета.т, 15.11.2016. URL: https://www.gazeta.ru/lifestyle/ news/2016/11/15/n_9335927.shtml

7. Саблін К. С. Роль інституційного середовища у формуванні інститутів розвитку // Journal of Institutional Studies (Журнал інституційних досліджень). - 2012. - Т. 4. - № 2.

8. Туризм Липецької області // Російська газета, 25.12.2015.

9. Федеральний закон від 22.07.2005 р. № 116-ФЗ «Про особливі економічні зони в Російській Федерації». URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_54599/

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, виділіть слово та натисніть Shift + Enter
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхове дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше