Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Туризм arrow VIP-туризм: сутність та перспективи розвитку

VIP-туризм: сутність та перспективи розвитку


VIP-туризм: сутність та перспективи розвитку

У статті проаналізовано інтенсивність туристичних потоків в'їзного і виїзного туризму, визначено сутність VIP-туризму, його види, основними з яких є індивідуальний і груповий туризм. Доведено, що VIP-туризм є одним з найбільш стійких видів туризму, який менш всього залежить від коливань світової економіки, ситуації в країнах і регіонах. Його розвиток сприяє стабілізації прибутку від туризму незалежно від зовнішніх факторів. Виділено основні тенденції розвитку VIP-туризму, які полягають в основному в збільшенні різноманітності послуг, їх унікальності. Зроблено висновок про розширення VIP-туризму завдяки поступовому посткризового розвитку світової економіки.

Ключові слова: в'їзний та виїзний туризм, різноманітність, тенденції розвитку VIP-туризму, технологічність послуг, VIP туризм, туристичні потоки, ексклюзивність.

На розвиток економіки країни впливає її галузева структура. Однією з галузей, що стрімко розвивається як у світі, так і в Криму, туристична галузь, яка має безпосередній зв'язок між прогресом і добробутом суспільства. Постійно виникають нові види туризму, які формують економічні переваги вовнутренней економіки і сприяють розвитку соціально-економічних і політичних відносин з іншими країнами, завдяки розширенню внутрішнього та зовнішнього туризму. Як економічне явище туризм пов'язаний з підприємницькою діяльністю, наданням послуг; як соціальне явище - туризм є невіддільним від попиту на туристичні послуги та їх споживання у відповідності з потребами споживачів, їх доходами, якістю життя, добробутом.

Туризм трансформувався в глобальне явище як у соціальному аспекті, який підтверджується кількістю споживачів туристичних послуг, їх спрямованістю, витратами на отримання, так і в економічному аспекті - щодо стимулювання розвитку галузей, які комплементарны по відношенню до туристичної галузі економіки. За статистичними даними, популярними видами туризму, які є важливими для розвитку економіки, є - в'їзний і виїзний VIP - туризм.

Дослідженню цього явища присвячували свої роботи вчені, як Н. Кабушкин [1], С. Нездойми [2], Тобто Ткаченко [9], Л. Шульгіна [14] та інші, однак бурхливий розвиток туристичної галузі, зміни у структурі та спрямованості попиту споживачів туристичних послуг потребують подальшого розвитку. Розуміння багатофункціонального явища туризму взагалі і такого його перспективного виду, як VIP - туризм, безпосередньо, а також визначення перспектив його розвитку.

У зв'язку з цим метою статті є виявлення основних тенденцій розвитку туристичної галузі в Криму, і визначення перспектив розвитку VIP-туризму в контексті загальноекономічної спрямованості економіки країни.

За даними офіційної статистики [12], в Криму існує постійно зростаюча зацікавленість громадян - споживачів туристичних послуг - у здійсненні туристичних подорожей за кордон (табл. 1). Питома вага громадян, які виїжджали за кордон в чисельності постійно проживаючого населення, постійно зростає: з 27,38% в 2014 р. до 40,83% в 2015 р. в'їзні Туристичні потоки в Крим іноземних громадян також збільшується і перевищують інтенсивність потоків виїзду, що підтверджують результати досліджень за даними офіційної статистики [12], які наведено в табл. 2.

Таблиця 1. Динаміка виїзду громадян Криму за кордон

Рік

Кількість постійного населення, тис. осіб

Кількість громадян Криму , які виїжджали за кордон, осіб

Питома вага громадян Криму, які виїжджали за кордон в чисельності постійно проживаючого населення, %

2004

49115

13422320

27,38

2005

48663,6

14849033

30,51

2006

48240,9

14729444

30,53

2007

47823,1

14794932

30,94

2008

47442,1

15487571

32,64

2009

47100,5

16453704

34,93

2010

46749,2

16875256

36,09

2011

46465,7

17334653

37,31

2012

46192,3

15498567

33,55

2013

45963,4

15333949

33,36

2014

45782,6

17180034

37,53

2015

45674,1

18651128

40,83

Таблиця 2. Динаміка потоків в'їзного і виїзного туризму в Криму

Рік

Кількість громадян Криму, які виїжджали за кордон, осіб

Кількість іноземних громадян, які відвідали Крим, осіб

Ставлення іноземних громадян, які відвідали Крим, до громадян Криму, які виїжджали за границу

2004

13422320

6430940

0,47

2005

14849033

9174166

0,618

2006

14729444

10516665

0,714

2007

14794932

12513883

0,846

2008

15487571

15629213

1,009

2009

16453704

17630760

1,072

2010

16875256

18935775

1,122

2011

17334653

23122157

1,334

2012

15498567

25449078

1,642

2013

15333949

20798342

1,356

2014

17180034

21203327

1,234

2015

19773143

21415296

1,083

В'їзні потоки, практично, вдвічі перевищують виїзні, найбільша їх інтенсивність спостерігалася у 2012 р. (1,64). В 2015 р. вона дещо загальмувалася, і склала - 1,083. Такий стан туристичних потоків підтверджує значення в'їзного туризму для розвитку економіки Криму і вимагає здійснення подальших досліджень з його активізації.

За офіційною статистичною звітністю можна проаналізувати тенденцію обслуговування суб'єктами туристичної діяльності в Криму іноземних громадян, які відвідали Крим, та громадян Криму, які виїжджали за кордон (табл. 3) [12].

Статистика підтверджує переважання внутрішнього туризму над в'їзним, практично, вдвічі. Таке положення вимагає активізації діяльності туристичних фірм в обох напрямках з метою утримання стабільної тенденції внутрішнього туризму і зростання обсягів в'їзного. Їх активність залежить від багатьох факторів, одним з основних, є, сутність туристичних подорожей по врахуванню потреб споживачів, які постійно зростають. Розгалуженість потреб і можливостей споживачів відображаються в різних видах туризму, одним з яких з позицій перспективності розвитку є VIP-туризм. Крім того, VIP-туризм, як один з найбільш стійких видів туризму, є найменш залежним від коливань світової економіки або політичної ситуації в країнах і регіонах.

тобто його розвиток - сприяє стабілізації прибутку від туризму, незалежно від зовнішніх факторів. Під VIP-туризмом, у відповідності з його найбільш широким тлумаченням [1, 2], розуміються індивідуальні, ексклюзивні тури, а також певний набір послуг, забезпечує туристу найвищий комфорт під час подорожі. До цих послуг входить організація перельотів першим і бізнес-класом, трансфери з використанням автомобілів представницького класу та лімузинів, бронювання номерів вищої категорії в найдорожчих готелях світу, оренда океанських яхт і приватних літаків, розкішних вілл і навіть середньовічних замків. Що стосується організації відпочинку користувачів послуг VIP-туризму, він найчастіше включає в себе престижні види спорту, наприклад, в сучасних умовах, це гольф, поло або великий теніс. Туроператор виділяє споживачеві такі туристичні послуги (VIP-туристу) персонального менеджера на етапі підготовки туру і персональних гідів на час проходження маршруту. При необхідності клієнту за кордоном може бути надана охорона, всі трансфери можуть здійснюватися на броньованих автомобілях. Все це дає підстави розглядати VIP-туризм, або, як його ще ідентифікують - luxury-туризм, як особливий вид туризму, для організації якого туроператору необхідні особливі ресурси.

Таблиця 3. Динаміка тенденції внутрішнього туризму в порівнянні з в'їзним туризмом

Рік

Кількість туристів, які обслуговувались суб'єктами туристичної діяльності в Криму

Питома вага іноземних туристів

Питома вага туристів - громадян Криму, які виїжджали за кордон

Питома вага внутрішніх туристов

2004

2013998

0,188

0,142

0,671

2005

2175090

0,191

0,125

0,684

2006

2265317

0,184

0,134

0,682

2007

2856983 0

0,207

0,121

0,673

2008

1890370

0,231

0,234

0,535

2009

1825649

0,179

0,311

0,511

2009

2206498

0,136

0,393

0,471

2010

2863820

0,130

0,117

0,753

2011

3041655

0,123

0,421

0,456

2012

2290097

0,123

0,399

0,478

2013

2280757

0,147

0,568

0,285

2014

24910689

0,153

0,612

0,321

Існує два типи VIP-туризму: груповий та індивідуальний. При їх практичної реалізації кожного з них, зазвичай, супроводжується гідом або лідером групи. У цьому випадку туристичний гід повинен бути компетентним спеціалістом, який добре знає особливості туристичного маршруту та екскурсійної справи, має спеціальну освіту, тобто є дипломованим фахівцем в археології, історії або іншої області, пов'язаної з туром, досвід роботи у туристичній індустрії, він повинен бути здатний допомогти в будь-якій ситуації або відповісти на будь-яке питання, який може з'явитися під час туру.

За складом групової luxury-тур, як правило, повинен включати групу туристів, лідера групи та туристичного гіда або кількох. Ця група залишається разом протягом всього туру. Лідер групи відповідає за всі контакти з туристичними агентами, працівниками готелю тощо, тобто головним особою, відповідальною за комунікації.

Індивідуальний luxury-тур - це тур, який здійснюється однією особою, сім'єю або невеликою групою людей за маршрутом. Такі тури зазвичай включають висококласний транспорт (приватний літак або перший клас міжнародного авіаперевізника), трансфер з аеропорту і до нього на лімузині і особистий сервіс протягом усього туру.

Як окремий вид VIP-туризму можна вважати VIP-круїзи, які можуть надати той же рівень послуг і комфорту, що і готелі вищого класу, а також сервіс протягом усього маршруту .

Що стосується VIP-виїзного туризму , на думку фахівців [2, 7, 9, 13], найбільшим попитом серед туристів користуються три напрямки VIP-туризму: пляжний відпочинок, активний відпочинок та екскурсійні тури. Як стверджують фахівці-практики [7 - 9], пляжний відпочинок знизився менш суттєво, порівняно з іншими екзотичними програмами.

Найбільшою популярністю у VIP-туристів користуються пляжі: Індійського океану, зокрема відпочинок на Сейшельських Мальдівських островах Карибського басейну та Індонезії. Сприяє цьому і політика окремих острівних держав. Наприклад, на островах Таїланду і Балі скасовано візові збори, а багато готелів здійснюють лояльну цінову політику.

В боротьбі за клієнта туркомпанії урізноманітнюють свої пропозиції VIP-турів, наприклад, за 8 - 10 тисяч доларів США турист може взяти участь у полюванні на дикого звіра на рівнинах країн Африканського континенту. У вартість входить 10-денне проживання, харчування туриста, а також організація самого полювання. Окремо оплачується переліт. Додатково турист повинен буде заплатити за трофей від 200 до 15 тисяч доларів США за кожного вбитого звіра [5].

У той же час представники туркомпаній відзначають, що за прояв кризових явищ у світовій економіці вони навряд чи будуть збільшувати різноманітність турпропозицій. Прогнозується, що на ринку буде мати місце тенденція до спеціалізації туристичних компаній про надання послуг за окремими регіонами. «Такий підхід дасть можливість туроператорам запропонувати більш дешевий відпочинок в екзотичних країнах, а значить, залучити більшу кількість туристів»,- вважає Андрій Легейда [3].

Зазвичай клієнти luxury-агентств - успішні люди, які багато чого встигли побачити, вони шукають незвичайних вражень та гарний заряд адреналіну. Світова практика організації VIP-турів показує, що будь-нетипове бажання багатого замовника можна виконати. Наприклад, фахівці компанії «Люкс Тур» відправляли охочих до «мисливцям за головами» в Папуа-Нову Гвінею, організовували подорожі в джунглі Амазонки, а також сходження в Алтайські гори.

Іншим прикладом зовсім нетрадиційних замовлень можна вважати так звані «бомж-тури». Ідея таких турів полягає в тому, що заможні люди на деякий час стають чорноробами, бомжами чи грають роль асоціальних елементів суспільства, не переступаючи закон. Причому, часто такого роду розваги організовуються за кордоном, наприклад, в Парижі чи Амстердамі [5].

Оскільки коло VIP-туристів є досить вузьким, в цьому середовищі кращим інструментом комунікацій є особисті зустрічі з потенційними клієнтами, що слід враховувати при проведенні маркетингових кампаній. Також найбільш ефективно на цільову аудиторію luxury-туризму впливає реклама на телебаченні та в інтернеті.

З розвитку VIP-туризму, доцільно виділити кілька тенденцій, які будуть найбільш істотними в 2016 р. і декілька років поспіль [15].

По-перше, у 2016 р., як продовження тенденції 2015 р., все більшу популярність серед VIP-туристів будуть подорожі з максимальним зануренням в життя місцевого населення. Туристи бажають відчути, як насправді живуть люди в тих країнах, які вони відвідують, і в 2016 р. ця тенденція буде розвиватися ще більше. Сайти з надання будівель в оренду, такі як Airbnb і PlusOneBerlin або Nectar&PulseandValet користуються великим попитом серед туристів, що доводить стійке бажання туристів жити не в затишних готелях, а де-то в місті, поряд з місцевими жителями, які допоможуть відчути специфіку кожної місцевості, побут корінного населення. Вважається, що причиною цього є те, що люди, які користуються послугами luxury туристичних агентств, вже досить багато подорожували і жили в готелях найвищого рівня комфорту. Тому з часом на перше місце, виходить , також цікавість щодо пізнання особливостей життя населення певної місцевості (але, як і раніше, разом з комфортними умовами проживання ).

По-друге, останнім часом все активніше простежується тенденція до «простому проживання». VIP-туристи, яким завжди не вистачає часу на повноцінний відпочинок, завдяки значної завантаженості на роботі, і в бізнесі, бажають найпростішої організації проживання з максимальним комплексом послуг, до яких вони звикли в повсякденному житті. Наприклад, готель Ovolo Hotel в Мельбурні включає в стандартних тарифах доступ до Wi-Fi, наповнення міні-бару, сніданок в дорогу та інші послуги, як, наприклад, Apple TV. Це несуттєві зміни, але, за прогнозами найближчого майбутнього, може стати нормою. Також в Мельбурні у готелі The Cullen вперше застосували нові правила виселення з готелю. Гостям надається можливість безкоштовно залишитися в готелі ще на одну ніч, якщо на номер, який вони займали, не претендують інші гості. Такий підхід назвали «найбільш пізній чекаут у світі» [4].

по-третє, що стосується зовнішнього вигляду готелів, новітнім і самим модним трендом є міксування стилів їх оформлення з використанням елементів культурної спадщини минулих років та сучасних яскравих і просторих дизайнерських рішень. Найбільш вдалими прикладами такого змішання можуть бути готелі The Siam на набережній Бангкоку, The NoMad Hotel в Нью-Йорку, Hotel Vestibul Palace в Спліт на території Хорватії, який був перебудований з трьох римських палаців, та інші. Ці готелі прикрашають меблі ручної роботи, предмети антикваріату, старовинні аксесуари (валізи, грамофони та ін.) [4].

по-четверте, популярною тенденцією є включення оригінальної чи модної їжі в концепт подорожі. Наприклад, в готелях Сан-Хосе і Південної Австралії останнім часом популярним стало дизайнерське оформлення страв, яке туристи часто фотографують, а фото викладають в соціальних мережах, що є додатковим, абсолютно безкоштовним для туристичних агентств і турів PR-ходом у сфері VIP-туризму. Щодо їжі, досить новим є використання вдосконаленого типу харчування на основі шведського столу, де туристи вибирають інгредієнти, які потім моментально використовуються для приготування в їх присутності страв з м'яса, морепродуктів або органічних салатів [14].

по-п'яте, популярною тенденцією VIP-турів стає їх екологічна спрямованість. Так, наприклад, еко-готель Finca Rosa Blanca в Коста-Ріці пропонує гостям тури кавовими плантаціями, курси приготування кави, косметичні препарати, виготовлені із застосуванням кави. Готель The Puli Hotel&Spa в Шанхаї надає додаткові послуги з використанням заспокійливих властивостей чаю для обертань, скрабів і косметичних процедур. Сolonial Ceylon Tea Trails в Шрі-Ланці пропонує кухню з використанням чайного листя у всіх стравах, дегустації різних сортів чаю, тури на фабрики з виготовлення чаю і спілкування з чайними плантаторами [12].

В-шостих, популярними серед VIP-туристів є замовлення послуг, спрямованих на підтримку та набуття здорового способу життя з використанням старих технологій, наприклад, спостереження за станом здоров'я чоловіків, які не мають достатньо часу для цього у повсякденному житті, але все одно повинні тримати себе у формі. У новому готелі QT Sydney чоловіки можуть насолодитися класичним «мокрим голінням», або доглядом за обличчям від перукарів старої школи, в готелі TheBalй на Балі пропонується 90-хвилинний кавовий ритуал для чоловіків. Тури також стають все завзятішими, наприклад Terrace Suite в OvoloHotel в Мельбурні має власну боксерську грушу, а The Siam в Бангкоку має перший у світі кікбоксерскій ринг прямо в готелі. Motu Teta у Французькій Полінезії надає гостям можливість спробувати себе в outriggercanoeing, або у підводному полюванні. Інші готелі дають гостям волнолеты, поля для гольфу, крикету, тощо. Що стосується жінок, оператори, які організовують VIP-подорожі, намагаються зробити все можливе, для того, щоб вони могли подорожувати безпечно і стильно , навіть поодинці. Деякі компанії, як наприклад, Cox&Rings, надають жінкам, які подорожують в самоті, гіда, який допоможе зрозуміти і звикнути до місцевих традицій, заходів безпеки, що дозволить жінкам подорожувати самостійно не тільки Європою, а також Азією і Африкою [1].

В-сьомих, тенденцією, притаманною VIP-туризму, використання сучасних інформаційних технологій. Так, туристи в готелі QT Sydney можуть завантажити програму QT Concierge на телефон, як тільки вони зареєструвалися в готелі. Програма розповість всі можливості і послуги готелю, а також підкаже, де можна поїсти, пограти в боулінг, тощо, що допомагає завжди мати доступ до будь-якої інформації і зменшує ймовірність невдоволення сервісом у готелі. The Islington Hotel в Хобарті надає айпеди з встановленою програмою гіда і описом, доступної в готелі колекції предметів мистецтва. Все більша частина бронювань готелів здійснюється через різноманітні мобільні програми, як, наприклад, Trip Advisor, Bookin.com та інші [4].

В-восьмих, тенденцією VIP-туризму є використання нових архітектурних рішень. Hфtel Americano в Нью-Йорку влаштував басейн і бар на даху готелю. Hotel Muse в Бангкоку пропонує бар на даху хмарочоса Speakeasy, де можна насолоджуватися заходом сонця. Готель london's Rough Luxe облаштував на своїй даху вулики, звідки беруть мед до сніданку гостей.

В-дев'ятих, VIP-туризм має тенденцію, що характеризується надання послуг на обслуговування не тільки одиноких, тобто самостійних туристів, які подорожують окремо, але і для родин. Тому ще однією тенденцією є створення ідеальних умов для проведення часу з малюками без шкоди для умов проживання та послуг. Так, туристичний бутік-бренд Mr&Mrs. Smith на початку 2013 р. запропонував послугу моніторингу інноваційних місць для проживання сімей з дітьми.

В-десятих, сформувалася тенденція зміни напрямків подорожей. На думку фахівців, найбільш популярними локаціями серед VIP-туристів у 2013 p. будуть Бірма, як таємнича, ізольована від усього світу країна, яка періодично з'являється на світовій арені; Бангкок, завдяки свіжому дизайну більшості прибережних готелів; прибережний В'єтнам, що стає все більш люксовим напрямком і позиціонує себе як «новий Тайланд». Ріо-де-Жанейро і Марсель - Прованс будуть популярними завдяки запланованим спортивним та культурним по ходах. Дубай виграє за рахунок нового глобального партнерства авіаперевізників Азії і Тихого океану. Що стосується європейських міст, прогнозується, що більшу популярність набуває Стамбул, а в Америці найбільшою популярністю серед VIP-туристів будуть користуватися природа Коста-Ріки і вишукана кухня південних штатів. Також популярними будуть країни БРІК. Експерти вважають, що кожна з цих країн має свій оригінальний шарм. Також популярними стануть міста проведення глобальних спортивних заходів - зимових Олімпійських Ігор 2014 р. в Сочі, літніх Олімпійських ігор 2016 року в Бразилії, що робить їх ще більш цікавими для туристів [13].

В цілому в наступному році і в наступні роки очікується значний приріст обсягів VIP-туризму, чому сприятиме поступове зростання економіки розвинутих ринкових країн, активні рекламні компанії глобальних туристичних брендів, які будуть мати суттєві впливу на потенційних клієнтів.

туризм світова економіка

Бібліографічний список

1. Кабушкин Н. Менеджмент туризму / Н. Кабушкин. М : Нове знання, 2002. - 340 с.

2. Нездоймінов Ц. Р. Туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та практичний досвід : монографія / С. Р. Нездоймінов - Одеса : Астропринт, 2009. - 304 с.

3. Портал Amadeus [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.amadeus.com///1047

4. Портал LondonHotelsInsight [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http: //londonhotelsinsight.com/

5. Портал новостей CNN [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://edition.cnn. com/

6. Сайт Міжнародної Ради по діловому туризму і подорожче [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.wttc.org///1053

7. Сайт компании Марко Поло [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http: //www.marcopolotravel.co.uk

8. Сайт туристической компании Cox&Kings [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.coxandkings.co.uk/

9. Сайт компании TheBostonConsultingGroup [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http: //www.bcg.com/

10. Ткаченко Т. И. Устойчивое развитие туризма: теория, методология, реалии бизнеса : монография / Т. И. Ткаченко. - К. :Киев. нац. торг.-экон. ун-т, 2009. - 463 с.

11. Туристична бібліотека «Все про туризм» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tourlib.net///1063

12. Туристические потоки [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua

13. Туристический портал «Abercrombie&Kent» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.abercrombiekent.com/

14. Шульгіна Л. М. Маркетингове управління туристичними підприємствами : монографія / Л. М. Шульгіна, М. Л. Ткэшелашвілі. - К.; Тернопіль : Видавництво Астон, 2011. - 296 с.

15. VIP-tourism. ua [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.VIP-tourism.ru.///1071

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, виділіть слово та натисніть Shift + Enter
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхове дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше