Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Філософія arrow Глобальні проблеми тероризму

Можливі методи подолання головної проблеми сучасності

Рішення глобальної проблеми сучасності - тероризму - це спільна справа всього людства. Людство повинно виробити ефективні форми співпраці, які дозволяли б всім країнам діяти спільно, незважаючи на відмінності соціально-політичних, релігійних, етнічних та інших світоглядних орієнтації. А для цього воно мусить спиратися на певні базисні ціннісні орієнтації. Багато сучасні філософи справедливо вважають, що такими базисними орієнтаціями можуть бути цінності гуманізму.

У філософській літературі існують різні інтерпретації поняття «гуманізму». Історично під гуманізмом найчастіше розуміли систему ціннісних установок, спрямованих на задоволення потреб людини. У цьому сенсі поняття «гуманізм» збігається за своїм значенням з поняттям «людяності», «людинолюбства».

Гуманізм як певна система ціннісних орієнтацій і установок, доведена до логічного кінця, отримує значення суспільного ідеалу. При такому підході людина розглядається як вища мета суспільного розвитку, в процесі якого забезпечується створення необхідних умов для повної реалізації всіх його потенцій, досягнення гармонії в соціально-економічній і духовній сфері життя, найвищого розквіту конкретної людської особистості. Іншими словами, вища мета людства полягає, очевидно, в досягненні повного здійснення принципів гуманізму як торжества людського початку. Гуманізм в цьому сенсі не слід розуміти однобічно, тільки як повну реалізацію людського начала в духовній сфері, морально-етичних відносинах. Гуманістичний початок нерозривно пов'язане з усіма сферами життя людей, в тому числі і з суспільним виробництвом, і з системою виробничих відносин, оскільки без задоволення матеріальних потреб суспільства і людини, ні про яке духовно-моральному розвитку особистості не може бути й мови. Хрустальов Ю. М., Князєва Е. Н. Філософія. - М.: Геотар-Медіа, 2008. - С. 350.

Поряд з цими підходами, в сучасній філософській літературі найчастіше підкреслюється, що реалізація принципів гуманізму означає прояв загальнолюдського початку. Гуманізм, згідно з таким підходом, визначається як система ідей і цінностей, що затверджують універсальну значущість людського буття в цілому і окремої особистості зокрема. Загальнолюдське в такому підході розглядається як щось значуще не для якогось обмеженого кола людей (соціальної групи, класу, партії, держави або коаліції держав), а як те, що має значення для всього людства. Це можуть бути ті чи інші конкретні цінності-матеріальні об'єкти, від достатньої кількості яких залежить існування людства.

Або, навпаки, надлишок таких об'єктів, відсутність належного контролю над ними становить загрозу людству. Таким чином, глобальні проблеми сучасності -- усвідомлення трагічних перспектив людства перед лицем ядерної загрози, загрози голодної смерті та екологічної катастрофи -- змушують людство подолати вузький горизонт локальних, партикулярних, відносних цінностей і звернутися до пошуку цінностей загальнолюдських. До цього спонукає людство не тільки прагнення до виживання, інстинкт самозбереження, але і глибинна потреба людини в органічному зв'язку з іншими людьми, яка стала нині більш усвідомленою і більш нагальною, що виражається в такому, ще дуже мало досліджуваному явищі як зростання планетарної свідомості. На незмінно високому рівні, при збереженні багатства індивідуального самовираження, людство як би звертається до часів, коли в індивіді бачили не тільки представника роду, племені, громади, а представника всього роду людського. Даний коло загальнолюдських цінностей є наслідком історичної необхідності, він носить приземлений характер і сприяє лише зовнішнім об'єднання людей в боротьбі за виживання. Однак поряд з цим значенням термін «загальнолюдські цінності» має більш широкий характер. Загальнолюдські цінності розглядаються як трансцендентні цінності.

Трансцендентні цінності розуміються як граничні, історично не локализуемые. Вони тією чи іншою мірою належать усім народам, але не у всіх виражені однаковим чином. Це вираз залежить від ступеня метафизичности менталітету народу, його спрямованості до чогось абсолютного, трансцендентного, що включає в себе непрояснимый елемент і вимагає особливої поваги, пієтету. Ці цінності обумовлені особливостями культурно-історичного розвитку тієї чи іншої країни, її релігійними традиціями, типом цивілізації. Так, наприклад, підспудно присутня в свідомості росіян метафизичность знайшла своє вираження у вселенському почутті, месіанської ідеї, що покликана поєднати розпалися гілки загальнолюдського прогресу. Звідси і привабливість ідеї комунізму, сколихнула свідомість російського народу, і, по суті справи, перевернули суспільне життя Росії.

Трансцендентні цінності мають глибокий внутрішній, прихований від зовнішнього погляду сенс, який, як правило, не вловлюється, бо його осягнення передбачає сходження до самих витоків фундаментальної традиції, зберігає свій духовний зміст. Тоді цінності постають не просто як зовнішніх моральних правил, а як об'єкти прямого внутрішнього досвіду, тобто в їх основі виявляється, в кінцевому рахунку, ідея Бога як втілення добра, любові, краси, істини і справедливості. Бог--це масштаб, за допомогою якого оцінюються справи людські. Кикель П. В. Філософія. - М.: Асар, 2008. - С. 411.

Спрямованість людини до якоїсь іншої, вищої діяльності є важлива і незнищенна психологічна потреба, що дає імпульс до активності, розвитку творчості, без якої неможливі ніякі великі звершення. «Найбільша краса, яка досягається в цьому світі, -- писав М. А. Бердяєв, -- пов'язана не з тим, що людство ставило собі суто земні цілі в цій дійсності, а з тим, що воно ставило собі цілі за межами цього світу. Той порив, який вів людство в інший світ, в цьому світі втілювався в єдино можливою, вищою для нього красу, яка завжди має символічну природу, а не реалістичну». Бердяєв Н. А. Сенс історії. -- М.: Думка,1990. -- С. 157--158

Загальнолюдські цінності -- це ідеал, символ, зразок, регулятивна ідея і в такій якості вони мають право займати відповідне місце в нашій свідомості, світогляді. У цьому сенсі загальнолюдські цінності не є просто вигадкою, пустою мрією, за ними стоїть досвід людства, його потенції і устремління. Сучасна епоха не тільки висвітлила важливу роль загальнолюдських цінностей, але й показала їх суперечності та динаміку, причому в різних взаємозалежних планах. Мова йде про протиріччя в самій природі загальнолюдських цінностей, про протиріччя між ними і конкретними історичними явищами за безладдя в системі цих цінностей.

Поняттю загальнолюдських цінностей як регулятивної ідеї, ідеалу, зразка протистоять уявлення про те, що ці цінності, як такі, суперечливі за своєю природою і не можуть бути іншими, оскільки одне і те ж-вселюдське. Один і той же масштаб застосовується до різних, у тому числі взаємовиключних явищ. Так, далі самі високі спонукання в ім'я добра, блага можуть обернутися злом для багатьох людей і всього суспільства, коли вони рівним чином, однаковою мірою поширюються і на тих, хто просто глухим до них, а використовує заклик до добра в егоїстичних цілях, для нанесення шкоди конкретним людям і всьому суспільству.

І все ж суперечливість загальнолюдських цінностей не привела в історії до відмови від подання їх як цілісного, несуперечливого ідеалу, тобто до визнання їх відносного характеру, релятивізації. Багато в чому цього не сталося тому, що релятивізації цінностей завжди чинили опір різні релігії. У релігійній інтерпретації загальнолюдські цінності -- осмислюються як цінності мають божественну природу. Це очищає їх від внутрішніх протиріч, хоча в певній мірі акцентувало увагу на існування суперечності між ними і земною реальністю.

Світогляд людей проявляється не тільки в тому, що вони знають про мир, але і в тому, як вони інтерпретують цю інформацію, які висновки роблять, як надходять. Тому, говорячи про нагальну необхідність усім світом і невідкладно вирішувати глобальні проблеми, не можна не звернути уваги на той факт, що маючи певні успіхи в теорії та деякі практичні результати, людство поки не зупинило негативні тенденції світового розвитку. Ще немає належної консолідації міжнародних сил, їх скоординованих, цілеспрямованих і, що найголовніше, результативних дій, які були б адекватні обозначившейся небезпеки. Чому і що цьому заважає? Можлива узгодженість дій в настільки різнорідному і суперечливому світі, яким він став на кінець другого тисячоліття? А якщо можлива, то на якій основі? Це головні питання, які сьогодні вирішує громадська думка і, не в останню чергу, філософія. філософія тероризм гуманізм

Історичний досвід показує, що зближення різних народів найкращим чином відбувається там, де збігаються їхні інтереси, причому чим краще вони усвідомлені, тим відчутніший результат інтеграції. На такій основі впевнено долаються різні труднощі, успішно розвивається торгівля, зміцнюються економічні, політичні, культурні зв'язки, немислимі без взаєморозуміння і узгодженості в діях.

Зазвичай найбільші труднощі, які доводиться долати на цьому шляху, пов'язані з світоглядним консерватизмом, усталеним способом мислення, традиціями. Вони мають властивість змінюватися, але відбувається це дуже довго, з великим трудом і, як правило, під тиском зовнішніх або внутрішніх обставин. Зовнішніми, наприклад, є: загострення екологічної кризи, наслідки «демографічного вибуху», небезпека війни та інші глобальні проблеми, які, як ми вже відзначали, істотно змінили не тільки умови життя людей, але вже вплинули і на їх свідомість. Внутрішні пов'язані з інтересом, суб'єктивним, особистісним началом людини, що знайшло відображення в добре відомому вислові «якби геометричні аксіоми зачіпали інтереси людей, вони б спростовувалися». Дана обставина неодмінно має враховуватися, якщо намагатися зрозуміти, чому не знижується гострота екологічних проблем хоча б в тих випадках, коли для цього є необхідні умови і достатні підстави.

останнім часом проблема тероризму перетворилася в одну з найгостріших глобальних проблем сучасності.

Проблемі тероризму притаманні багато загальні риси характерні для інших загальнолюдських труднощів, такі як планетарні масштаби прояву; велика гострота; негативний динамізм, коли негативний вплив на життєдіяльність людства зростає; потреба невідкладного вирішення і т. д. В той же час глобальна проблема тероризму має і специфічні, характерні для неї риси.

Рішення глобальної проблеми тероризму -- це спільна справа всього людства. Людство повинно виробити ефективні форми співпраці, які дозволяли б всім країнам діяти спільно, незважаючи на відмінності соціально-політичних, релігійних, етнічних та інших світоглядних орієнтації. А для цього воно мусить спиратися на певні базисні ціннісні орієнтації. Багато сучасні філософи справедливо вважають, що такими базисними орієнтаціями можуть бути цінності гуманізму.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, виділіть слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхове дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше