Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства

Собівартість. групування витрат на вир-во продукції

Собівартість продукції представляє виражені в грошовій формі поточні витрати підприємств на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг).

Собівартість продукції є якісним показником, так як вона характеризує рівень використання всіх ресурсів, що знаходяться в розпорядженні підприємства.

Собівартість продукції конкретного підприємства визначається умовами, в яких воно діє. Така собівартість називається індивідуальної.

Якщо на основі індивідуальної собівартості підприємств визначити середньозважену величину витрат по галузі, така собівартість буде називатися середньогалузевої. Середньогалузева собівартість ближче до суспільно необхідним витратам праці.

Основним документом, яким керуються при формуванні собівартості продукції на підприємстві є Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг) та про порядок формування фінансових результатів, врахованих при оподаткування прибутку.

В цілях аналізу, обліку і планування всього різноманіття витрат, що входять у собівартість продукції, застосовуються дві взаємодоповнюючі класифікації: поелементна і калькуляційна.

При групуванні витрат за елементами визначаються витрати підприємства в цілому, без урахування його внутрішньої структури та без виділення видів продукції. Документ, в якому представлені витрати за елементами, являє собою кошторис витрат на виробництво . Кошторис витрат складається для розрахунку загальної потреби підприємства в матеріальних і грошових ресурсах. Сума витрат по кожному елементу визначається на основі рахунків постачальників, відомостей нарахування заробітної плати і амортизації.

Елементи собівартості - це однорідні за своїм характером витрати всіх служб і цехів на виробничі та господарські потреби.

Витрати, що утворюють собівартість продукції (робіт, послуг), групуються відповідно до їх економічним змістом за такими елементам:

· матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів);

· витрати на оплату праці;

· відрахування на соціальні потреби;

· амортизація основних засобів;

· інші витрати.

Матеріальні витрати відображають вартість придбаного зі сторони сировини і матеріалів; вартість покупних матеріалів; вартість покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів; вартість робіт і послуг виробничого характеру, які виплачуються стороннім організаціям; вартість природного сировини; вартість купованого із боку палива всіх видів, що витрачається на технологічні цілі, вироблення всіх видів енергії, опалення будинків, транспортні роботи; вартість покупної енергії всіх видів, що витрачається на технологічні, енергетичні, рухові та інші потреби.

З витрат на матеріальні ресурси, що включаються в собівартість продукції, виключається вартість реалізованих відходів.

Під відходами виробництва розуміються залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва продукції, втратили повністю або частково споживчі якості вихідного ресурсу. Вони реалізуються за зниженою або повною ціною матеріального ресурсу в залежності від їх використання.

Витрати на оплату праці відображають витрати на оплату праці основного виробничого персоналу підприємства, включаючи премії робітникам і службовцям за виробничі результати, стимулюючі і компенсуючі виплати.

Відрахування на соціальні потреби донедавна відбивали обов'язкові відрахування від витрат на оплату праці працівників, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг). Ці відрахування виробляли за встановленими законодавством нормам органам державного соціального страхування, Пенсійного фонду, державного фонду зайнятості і медичного страхування.

З 1 січ. 2001 р. всі відрахування в соціальні позабюджетні фонди замінив єдиний соціальний податок.

Амортизація основних засобів відображає суму амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних засобів.

Інші витрати - це податки, збори, відрахування в позабюджетні фонди, платежі по кредитам в межах ставок, витрати на відрядження, по підготовці і перепідготовці кадрів, плата за оренду, знос по нематеріальним активам, ремонтний фонд, платежі по обов'язковому страхуванню майна і т. д.

Групування витрат за економічними елементами не дозволяє вести облік по окремим підрозділам і видам продукції, для цього потрібен облік за статтями калькуляції .

Калькуляція - це обчислення собівартості одиниці продукції чи послуг за статтями витрат. На відміну від елементів кошторису витрат, статті калькуляції собівартості об'єднують витрати з урахуванням їх конкретного цільового призначення і місця освіти.

Існує типова номенклатура витрат за статтями калькуляції, проте міністерства і відомства можуть вносити до неї зміни в залежності від галузевих особливостей.

Типова номенклатура включає наступні статті:

1. Сировина і матеріали.

2. Зворотні відходи (віднімаються).

3. Покупні вироби, напівфабрикати і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій.

4. Паливо і енергія на технологічні цілі.

5. Заробітна плата виробничих робітників.

6. Відрахування на соціальні потреби.

7. Витрати на підготовку і освоєння виробництва.

8. Загальновиробничі витрати

9. Загальногосподарські витрати.

10. Втрати від шлюбу.

11. Інші виробничі витрати.

12. Комерційні витрати.

Підсумок перших 9 статей утворює цехову собівартість, підсумок 11 статей - виробничу собівартість, підсумок всіх 12 статей - повну собівартість.

Цехова собівартість являє собою витрати виробничого підрозділу підприємства на виробництво продукції.

Виробнича собівартість крім витрат цехів включає загальні по підприємству витрати.

Повна собівартість включає витрати на виробництво і реалізацію продукції.

Загальновиробничі витрати - це витрати на обслуговування і управління виробництвом. У їх склад входять витрати на утримання й експлуатацію обладнання та цехові витрати.

Загальногосподарські витрати - це витрати, пов'язані з управлінням підприємством в цілому: адміністративно-управлінські, загальногосподарські, податки, обов'язкові платежі і т. д.

До складу комерційних витрат включають видатки на тару і упаковку, витрати на транспортування, витрати на рекламу, інші витрати по збуту.

Статті витрат, що входять до складу калькуляції поділяють на прості і комплексні . Прості складаються з одного економічного елемента (заробітна плата). Комплексні статті включають кілька елементів витрат і можуть бути розкладені на прості складові (загальновиробничі, загальногосподарські витрати...).

Облік витрат потрібен для визначення фінансових результатів діяльності підприємства.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, виділіть слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхове дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше