Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Економіка arrow Заробітна плата на підприємстві

Планування фонду оплати праці

Розрізняють укрупнений і диференційований методи планування фонду заробітної плати і соціальних виплат. Диференційований метод планування фонду заробітної плати і соціальних виплат широко використовувався до економічної реформи. Міністерство стверджувало підприємству фонд заробітної плати з урахуванням досягнутого рівня фонду заробітної плати у звітному році із збільшенням його у відповідності до затвердженого урядом нормативом за кожен відсоток зростання обсягу виробництва. Підприємство подразделяло його на прямій, годинний, денний, місячний (річний) фонд заробітної плати.

Фонд прямої заробітної плати представляв собою оплату праці робітників-відрядників і почасовиків. Годинний фонд заробітної плати включав фонд прямий зарплати і ряд доплат: премії робітникам, доплати за роботу в нічний час, не звільненим бригадирам, за навчання учнів, а також оплата браку не з вини робітника. Фонд денної заробітної плати включав годинний фонд заробітної плати і доплату підліткам за скорочений робочий день і оплату перерв у роботі годуючих матерів. Фонд місячної (річний) заробітної плати включав денний фонд заробітної плати, оплату відпусток, часу виконання держобов'язків, виплату вихідної допомоги, зарплату відрядженим працівникам на інші підприємства або на навчання, винагороди за вислугу років і ін Така диференціація фонду заробітної плати дозволяла проводити детальний аналіз напрямів використання фонду заробітної плати.

При розробці планів з праці укрупненим методом застосовують два способу визначення фонду заробітної плати і соціальних виплат всьому промислово-виробничому персоналу: перший -- на основі розрахункової чисельності працівників та рівня їх середньої заробітної плати; другий - за нормативами витрат заробітної плати на одиницю продукції. За першим способом плановий фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу визначається шляхом множення розрахункової чисельності працівників на планову середню заробітну плату. Однак в умовах різкого спаду виробництва, високої інфляції цей метод розрахунку фонду ФЗП і З дозволяє визначити його величину лише орієнтовно, як правило, значно завищену. Тому розрахований таким укрупненим способом фонд заробітної плати праці уточнюється нормативним плануванням на основі виробничої програми і її трудомісткості, розрахованої за діючими на підприємств нормативами з урахуванням складу і рівня кваліфікації працівників, тарифних систем, використовуваних форм і систем заробітної плати, штатного розкладу.

Нормативний метод планування в умовах ринкових відносин дозволяє забезпечити тіснішу ув'язку обсягу виробництва з сумою коштів, виділених на оплату праці, що підвищує зацікавленість підприємств у збільшенні обсягів виробництва, посилює залежність заробітної плати кожного працівника і трудового колективу від результатів своєї праці, покращує системи контролю за результатами витрачання коштів, виділених на оплату праці. Нормативне планування не виключає необхідності детальних розрахунків ФЗП і З і середньої заробітної плати по підприємству в цілому, цехах, службах, відділах, категоріями працівників.

Нормативний фонд заробітної плати основних та допоміжних працівників підприємства, зайнятих на нормованих роботах (Фнор), визначається по кожному виробу з наступним підсумовуванням за формулою

Фнор=(Ппр*Стр*Снч+НЗ*до доп)*Кц

де Ппр-планована виробнича програма випуску виробів, шт;

Нтр - нормативна трудомісткість виробу, год;

Снч - середня вартість нормо-години з розрахунку діючих на підприємстві тарифних сіток і ставок, грн.;

НЗ - нормативні витрати заробітної плати на виробничу програму (тобто Ппр*Стр*Снч), грн.;

до доп - коефіцієнт додаткової зарплати;

Кц - прогнозований підприємством коефіцієнт зростання цін.

Фонд заробітної плати допоміжних робітників-почасовиків, зайнятих на ненормованих роботах, визначається виходячи з штатного розкладу з урахуванням планованого коефіцієнта додаткової заробітної плати, що включає в себе різні доплати, надбавки.

Фонд заробітної плати службовців, спеціалістів, керівників виробничих і функціональних підрозділів підприємства визначається також виходячи з штатного розкладу, де міститься перелік найменувань посад і розміри їхніх місячних окладів з урахуванням планованого відсотка премій.

Планований заводський фонд заробітної плати і соціальних виплат розподіляється по структурним підрозділам з урахуванням трудомісткості виконуваних робіт, умов праці, відповідальності виконуваних робіт. Виділений фонд є лімітом, за межі якого структурний підрозділ підприємства виходити не має права.

З розрахункового періоду для підрахунку середнього заробітку виключається час, протягом якого працівник звільнявся від роботи з частковим збереженням зарплати чи без оплати, а також час знаходження по тимчасовій непрацездатності. Премії та інші виплати стимулюючого характеру включаються при підрахунку середнього заробітку за часом їх фактичного нарахування, а річні премії та винагорода за вислугу років-у розмірі 1 / 12 за кожен місяць розрахункового періоду. При розрахунку середнього заробітку враховуються виплати, на які нараховуються страхові внески.

До складу фонду заробітної плати включаються, по-перше, заробітна плата за тарифними ставками, окладами або відрядними розцінками, незалежно від форм і систем оплати праці; по-друге, вартість продукції, що видається в порядку натуральної оплати; по-третє, стимулюючі виплати; по-четверте, виплати компенсаційного характеру, пов'язані з режимом роботи та умовами праці; по-п'яте, оплата за непроработанное час у відповідності з законодавством (оплата щорічних і додаткових відпусток, оплата пільгових годин підліткам, оплата спеціальних перерв у роботі і простоїв не з вини працівника та інші).

До виплатах соціального характеру ставляться: оплата додатково наданих по колективним договором (понад передбачених законодавством) відпусток працівникам; надбавки до пенсій; одноразові допомоги йде на пенсію ветеранам праці; стипендії направленим підприємствами на навчання в середні і вищі навчальні заклади, що мають акредитацію; оплата путівок працівникам на лікування та ін.

З переходом на ринкові відносини уряд перейшов на непряме регулювання фонду оплати праці, ввівши в 1993--1996 р. оподаткування тієї частини фонду оплати праці, яка перевищувала встановлений норматив.

Державне регулювання заробітної плати відкриває перспективу поступового збільшення її зв'язку з кінцевими результатами виробництва і праці, яка зараз істотно порушена. Таке регулювання по мірі стабілізації економіки послужить підставою до розробки ефективних систем і форм заробітної плати працівників по галузях діяльності, нормативних матеріалів з праці (норм виробітку, нормативів чисельності та інших), що відповідають складним ринковим відносинам.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, виділіть слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхове дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше