Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Економіка arrow Заробітна плата на підприємстві

Оцінка організації заробітної плати підприємств на прикладі АТ «Автолоцман». Характеристика підприємства

В 2003 році Народного банку Казахстану виповнилося 80 років.

Історія Народного банку Казахстану - це історія становлення і розвитку ощадної системи на території Казахстану.

Акціонерне товариство «Автолоцман» було засновано на базі реорганізованого Ощадного банку Республіки Казахстан.

В післяреволюційний час, в період нових економічних відносин, в 1923 році в р. Актюбінську була відкрита перша ощадна каса, а пізніше, в період колективізації і сверхиндустриализации, в 1936 році в р. Алмати відкрито філія Ощадного Банку СРСР. Фактично з 1923 року починається новий виток розвитку і популяризації ощадної системи, розрахованої на широкі маси населення.

Після відкриття ощадкаси в Актюбінську, протягом наступних 4-х років у республіці було сформовано 335 ощадних кас. У 1929 році була організована Національна ощадна каса, яка здійснювала керівництво діяльністю всіх ощадних кас в Казахстані. В наступні роки кількість їх швидко зростала. Щоб залучити в число вкладників більшу кількість робітників, службовців і колгоспників, особлива увага приділялася відкриттю ощадних кас безпосередньо при заводах і фабриках, в колгоспах і радгоспах, при установах зв'язку та інших підприємствах і організаціях.

Сама природа соціально-економічних і фінансових відносин у соціалістичному суспільстві сприяла тому, що практично кожен радянський громадянин був вкладником Ощадного Банку. Глобальна система масового обслуговування населення сприяла накопиченню величезного історичного досвіду системи заощаджень і закріпленню усталених традицій банківської справи на території Казахстану.

Ощадних кас була також дозволена видача термінових позичок під заставу облігацій державних позик і під інші цінні папери. Вони могли виконувати фондові та інші фінансові і банківські операції.

В цей період ощадна справа характеризувалося поступовим становленням і розвитком державного кредиту. За ці роки було випущено вісім державних позик, у тому числі три в натуральному і два у золотому обчисленні. Натуральні позики (два хлібних і цукровий) та позики в золотому обчисленні були випущені в дореформений період.

До кінця 1960 року кількість вкладників в ощадних касах досягло 1770 тисяч, сума внесків склала 322,7 млн. рублів, а середній розмір вкладу виріс до 182 рублів. Кількість ощадних кас з 1950 по 1960 рік збільшилася в 1,8 рази і на кінець 1960 року склало 2805. Розвиток ощадної справи і розширення мережі ощадних кас в Казахстані обумовлено головним чином розвитком народного господарства, значним зростанням матеріального добробуту трудящих в результаті масового освоєння цілинних і перелогових земель. На частку ощадних кас цілинних областей: Кокчетавської, Кустанайської, Павлодарської, Північно-Казахстанської і Целіноградській тільки в 1955 році припадало 44,1 відсотка всіх особових рахунків вкладників і 44 відсотки залишку вкладів, наявних у республіці (Незамінні послуги, М. Д. Джолдасбеков та ін., Алма-Ата, 1986 р.).

На початку 60-х років ощадні каси були залучені до операцій з прийому платежів населення за квартиру, комунальні та інші послуги. Ощадним касам було також передано велике господарство поточних рахунків фабрично-заводських і місцевих комітетів профспілок, кас взаємодопомоги, а також громадських організацій, що не займаються господарською діяльністю. Помітний розвиток одержали операції ощадних кас за безготівковими перерахуваннями на рахунки у вклади сум із заробітної плати робітників і службовців, а також грошових заробітків колгоспників при дотриманні принципів суворої добровільності.

Для розвитку ощадної системи чимале значення мало зміцнення грошової одиниці. Однак реформа 1961 року, задумана як міра контролю над масою і обмеженням емісії, не отримала підкріплення в перетворенні всього господарського ладу і звелася до заміни грошових знаків та встановлення нового курсу рубля. З 1963 року, після передачі ощадних кас з ведення Міністерства фінансів у відання Держбанку, кошти населення з вкладів стали направлятися на поповнення його кредитних ресурсів. В кінці 60-х років відбувся бурхливий розквіт ощадної справи, забезпечив напрямок великих коштів на кредитування народного господарства, джерелом яких були грошові заощадження населення.

Банківська реформа 1988 року намітила перехід до дворівневої банківської системи: центральний банк - спеціалізовані банки. Державні трудові ощадні каси були перетворені в Ощадбанк СРСР як державний спеціалізований банк з обслуговування населення та юридичних осіб.

Державна незалежність Республіки Казахстан і набуття суверенітету ознаменувала початок третього, реорганізаційного етапу - трансформування та переорієнтація структури і функцій банкінгу та початок хронології безпосереднього розвитку Народного Банку Казахстану.

Після отримання суверенітету, в грудні 1990 року, Казахстан відразу ж приступив до створення власної банківської системи, що відповідає вимогам ринкової економіки. Вже в січні 1991 року був прийнятий Закон "Про банки і банківську діяльність в Казахської РСР", що ознаменувало початок банківської реформи в незалежній Казахстані.

Через рік після офіційного проголошення незалежності, в 1992 році, був створений Ощадний Банк Республіки Казахстан, офіційним юридичним правонаступником якого є Автолоцман.

В 1993 році Ощадний Банк реорганізується в самостійну юридичну структуру "Автолоцман", що належить Уряду Республіки Казахстан.

І в 1995 році Банк перетворюється в Акціонерне товариство закритого типу. Процес перетворення супроводжувався кардинальною зміною керівництва банку і стилю роботи. Нове керівництво в основу діяльності банку поклало принцип універсалізму, який послідовно відстоює і втілює в послідовному розширенні спектру банківських послуг і використанні в банкінгу новітніх інформаційно-комунікативних технологій.

Вже до кінця 1995 року Автолоцман став найбільшим операційним банком республіки і продовжує успішно зберігати досягнуті позиції на фінансовому ринку.

В липні 1998 р. рішенням Загальних зборів акціонерів Банк був перетворений з акціонерного товариства закритого типу зі 100%-ним участю Уряду у Відкрите Акціонерне Товариство "Народний Ощадний Банк Казахстану".

В цьому ж році, згідно з Постановами Уряду Республіки Казахстан, у тому числі з постановою Уряду Республіки Казахстан № 644 від 6 липня 1998 року "Про основні напрями поетапної приватизації Акціонерного Народного Ощадного Банку Казахстану на 1998-2001 роки", була проведена робота щодо збільшення акціонерного капіталу.

У листопаді 2001 року Уряд Республіки Казахстану продала на торгах свій контрольний пакет акцій, до того часу, становив 33,33% плюс одна акція.

На сьогодні Автолоцман - це найбільший універсальний комерційний банк Республіки Казахстан, який успішно працює на благо своїх клієнтів уже80 років, одна з самих надійних і диверсифікованих фінансових структур Казахстану.

Сучасна історія Народного Банку - це не тільки процес його приватизації і структурної реорганізації. Це процес безперервного впровадження новітніх банківських технологій, розширення спектру банкінгу, глобальна стратегія, спрямована на повне збереження і вдосконалення системи ощадних вкладів в нових умовах, створення вертикально інтегрованої" банківської структури з розвиненою філіальною інфраструктурою. Це орієнтація, з урахуванням сучасних інформаційно-комунікативних технологій, на вирішення основних завдань Народного Банку Казахстану - виплати пенсій, заробітної плати, прийом податкових, комунальних і інших платежів, розрахунково-касове обслуговування малих і середніх підприємств і державних установ.

Автолоцман володіє налагодженими діловими відносинами з різними фінансовими та громадськими організаціями. Партнерами нашого Банку є іноземні та казахстанські банки, інвестиційні фонди, юридичні компанії, рейтингові агентства, бізнес-структури і компанії.

В даний час Департаментом встановлені кореспондентські відносини з "НОСТРО" рахунків з 35 банками. З них -23 іноземних банку, 6-банки країн СНГ, в яких відкрито 59 кореспондентських рахунків у твердій (49 рахунків) і м'якою валюті. Кількість "ЛОРО" рахунків банків-кореспондентів складає 89, з яких 54 рахунки відкриті в казахстанських тенге, інші рахунки в іноземній валюті та в російських рублях. У мережу банків-кореспондентів Народного Банку входять банки з високим рейтинговим рівнем : American Express Bank Ltd., CITIBANK N. A., Commerzbank AG, Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank AG, Midland Bank plc, The Chase Manhattan Bank N. A., ТОВ "Дойче Банк Москва" та ін.

Автолоцман має тривалі відносини з рейтинговими агенціями, такими як Moody's, standard poor; s, Thomson Bankwatch Bree, якими були присвоєні рейтингові оцінки, на рівні суверенного стелі. Щорічно цими агентствами проводяться перевірки стану банку і здійснюється оновлення присвоєних рейтингових оцінок.

На міжнародному фінансовому ринку давніми партнерами нашого банку є : компанія Lehman Brothers - брала участь у підготовці до випуску євробондів Народного Банку і здійснює функції рейтингового радника; American Express Bank LTD - організував у 1998 році синдикований позику для Народного Банку; банк Credit Suisse First Boston - спільно з Народним Банком приймає участь в реалізації частини державного пакету акцій АТ "Мангістаумунайгаз" і АТ "Казахмис", за програмою "блакитних фішок" і багато інші банки.

Також партнерами Народного Банку є юридичні компанії WhiteCase, BracewellPatterson, BakerMcKenzie, Cameron McKenna, Stibbe Simont Monahan Duhot неодноразово надавали нам свої послуги.

В Казахстані найбільшим партнером Народного Банку є відкрите акціонерне товариство "Казпошта", державний 100%-ий пакет акцій якої передані в управління АТ "Автолоцман", відповідно до постанови уряду Республіки Казахстан від 20 грудня 1999 р.

АТ "Автолоцман" - найбільший універсальний комерційний банк Республіки Казахстан, який успішно працює на благо своїх клієнтів вже близько 80 років, одна з найнадійніших фінансових структур держави.

Офіційний статус АКЦІОНЕРНОГО товариства "Автолоцман" визначається державною реєстрацією юридичної особи як банку в Міністерстві юстиції Республіки Казахстан і наявністю ліцензії Національного Банку Республіки Казахстан на проведення банківських операцій. Дата первинної державної реєстрації банку - 20 січня 1994 року.

З ростом продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення рівня його оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи зростання продуктивності праці обганяли темпи росту його оплати. Тільки при таких умовах створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

У зв'язку з цим оцінка використання коштів на оплату праці на кожному з підприємств має велике значення.

Фонд заробітної плати по діючій інструкції органів статистики включає не лише фонд оплати праці, що відносяться до поточних витрат підприємства, але і виплати за рахунок коштів соціального захисту і чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Відомості про використання коштів, що направляються на споживання, представлені в таблиці 1.

Найбільшу питому вагу в складі коштів, використаних на споживання, займає фонд оплати праці, що включається в собівартість продукції.

Таблиця 1. Аналіз використання коштів, спрямованих на споживання

Вид оплати

Сума, тис. тенге

2005

2006

зміна

1. Фонд оплати праці

5490

6192

702

1.1 За відрядними розцінками

-

-

-

1.2 Тарифними ставками і окладами

5040

5712

672

1.3 Премії за виробничі результати

-

-

-

1.4 Доплати за професійну майстерність

230

250

20

1.5 Доплати за роботу в нічний час, надурочні години, святкові дні

100

110

10

1.6 Оплата щорічних і додаткових відпусток

120

120

-

1.7 Оплата пільгових годин підлітків, перерв у роботі годуючих матерів

-

-

-

1.8 Доплати до середнього рівня

-

-

-

1.9 Оплата простоїв

-

-

-

1.10 Оплата праці сумісників

-

2. Виплати за рахунок прибутку

282

332,6

50,6

2.1 Винагорода за результати роботи за підсумками року

156

180

24

2.2 Матеріальна допомога

40

45

5

2.3 Одноразові виплати пенсіонерам

-

-

-

2.4 Оплата відпусток понад встановлених термінів

32

50

18

2.5 Стипендії студентам і плата за навчання

54

57,6

3,6

2.6 Погашення позик працівникам на будівництво житла

-

-

-

2.7 Оплата путівок на відпочинок і лікування

-

-

-

2.8 Виплата дивідендів по цінних паперів

-

-

-

3. Виплати соціального характеру

123,6

123,6

-

3.1 Допомоги сім'ям, які виховують дітей

-

3.2 Допомоги по тимчасовій непрацездатності

123,6

123,6

-

3.3 Вартість профспілкових путівок

-

-

-

Разом кошти направлені на споживання

5895,6

6648,2

752,6

Частка в загальній сумі, %:

фонду оплати праці

93,1

93,1

0,02

виплат з прибутку

4,8

5,0

0,22

виплат за рахунок фонду соціального захисту

2,1

1,9

-0,24

Проаналізувавши вище зазначену таблицю, виявили наступні послідовності: фонд оплати праці за розглянутий період збільшився на 702 тис. тенге. Цьому сприяло збільшення за тарифними ставками і окладами на 672 тис. тенге і доплати за професійну мастерство20 тис. тенге.

Виплати соціального характеру залишилися незмінними за розглянутий період, в тому числі допомоги сім'ям, які виховують дітей. По іншим пунктам зміна не спостерігалося.

Разом кошти спрямовані на споживання склали в 2006 році 6648,2 тис. тенге, що більше на 752,6 тис. тенге в порівнянні з попереднім періодом.

Як вже зазначалося основну частку коштів спрямовані на споживання становить: фонду оплати праці 93%, виплати з прибутку склали 5%, і виплати за рахунок фонду соціального захисту склали 2%.Зміни за розглянутий період в структурі не спостерігалося.

Також зміна структури можна проаналізувати візуально. (див. малюнок 1 і 2)

Малюнок 1. Частка в загальній сумі за 2005 рік

Малюнок 2. Частка в загальній сумі за 2006 рік

Постійна частина оплати праці не змінюється при збільшенні або спаді обсягу виробництва (зарплата робочих за тарифними ставками, зарплата службовців за окладами, усі види доплат, оплата праці працівників непромислових виробництв і відповідна їм сума відпускних). Дані для розрахунку представлені в таблиці 2.

Таблиця 2. Вихідні дані для аналізу фонду заробітної плати

Вид оплати

Сума зарплати, тис. тенге

2005

2006

зміна

1. Змінна частина оплати праці робітників

1.1 За відрядними розцінками

1.2 Премії за виробничі результати

2. Постійна частина оплати праці робітників

3654

3804

150

2.1 Погодинна оплата праці за тарифними ставками

3324

3444

120

2.2 Доплати

330

360

30

2.2.1 За понаднормовий час роботи

100

110

10

2.2.2 За стаж роботи

230

250

20

2.2.3 За простої з вини підприємства

3. Всього оплата праці робітників без відпускних

3654

3804

150

4. Оплата відпусток робітників

252

270

18

4.1 Відноситься до змінної частини

120

132

12

4.2 Відноситься до постійної частини

132

138

6

5. Оплата праці службовців

1584

2118

534

6. Загальний фонд заробітної плати

5490

6192

702

6.1 Змінна частина

120

132

12

6.2 Постійна частина

5370

6060

690

7. Питома все в загальному фонді зарплати, %:

0

0

0

змінна частина

2,19

2,13

-0,05

постійна частина

97,81

97,87

0,05

Як видно з таблиці 2, постійна частина оплати праці робітників збільшилася на 150 тис. тенге, що склало в 2006 році 3804 тис. тенге. Це збільшення пов'язане з підвищення заробітної плати в 2006 році. В основному збільшення відбулося за погодинною системою оплати праці за тарифним ставками на 120 тис. тенге, що склало 3444 тис. тенге у звітному році. За доплат: за понаднормовий час роботи і за стаж роботи збільшилися на 10 тис. і 20 тис. тенге відповідно.

Всього оплата праці робітників без відпускних склала 3804 тис. тенге, що більше порівняно з 2005 роком на 150 тис. тенге. А оплата відпусток робітників у звітному році склало 270 тис. тенге, що більше на 18 тис. тенге, в тому числі: відноситься до змінної частини 132 тис. тенге і відноситься до постійної частини 138 тис. тенге, що більше порівняно з 2005 роком на 12 тис. тенге і 6 тис. тенге відповідно.

Оплата праці службовців також збільшилася на 534 тис. тенге і склало в 2006 році 2118 тис. тенге.

Загальний фонд заробітної плати склав в звітному році 6192тыс. тенге, в тому числі: змінна частина склало 132 тис. тенге, а постійна частина 6060 тис. тенге, збільшення відбулося на 12 тис. тенге і 690 тис. тенге відповідно.

Постійна і змінна частини не дивлячись на зміни за розглянутий період, при розглядів у питомій вазі залишаються незмінними. (див. малюнок 3 і 4).

Малюнок 3. Питома вага в загальному фонді зарплати за 2005 рік

Малюнок 4. Питома вага в загальному фонді зарплати за 2006 рік

В третій таблиці буде проведена оцінка постійної частини оплати праці (зарплата службовців, фахівців і т. д.), так як вона за розглянутий період часу має високі показники зростання, що напрошується про виявлення причини того зростання.

Таблиця 3. Вихідні дані для аналізу погодинного фонду заробітної плати

Вид оплати

Сума зарплати, тис. тенге

2005

2006

зміна

Середньооблікова чисельність робітників-почасовиків

56

60

4

Кількість відпрацьованих днів одним робітником у середньому за рік

288

300

12

Середня тривалість робочого дня, год

8

8,5

0,5

Фонд погодинної оплати праці, тис. тенге

3324

3444

120

Зарплата одного працівника, тенге:

0

среднегодовая

59357,14

57400,00

-1957,14

среднедневная

206,10

191,33

-14,77

среднечасовая

25,76

22,51

-3,25

Таким чином, зростання почасового фонду зарабной плати відбулося в основному за рахунок збільшення чисельності робітників - почасовиків на 4 працівника. Зниження середньорічного заробітку на -1957,14 тис. тенге, а відповідно і фонду оплати праці викликано зменшенням кількості відпрацьованого часу одним робочим за рік на 0,5 днів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, виділіть слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхове дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше