Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Економіка arrow Прибуток і витрати фірми

Загальні, постійні і змінні витрати

Загальні (валові) витрати TC (англ. total costs) - це всі витрати на даний момент часу, необхідні для виробництва того чи іншого товару (сума постійних і змінних витрат).

Виділяють:

а) постійні витрати;

б) змінні витрати.

Постійні витрати FC (англ. fixed costs) - це витрати, які не залежать у короткостроковому періоді від того, скільки фірма виробляє продукції. Вони являють собою витрати її постійних факторів виробництва.

Постійні витрати пов'язані з самим існуванням виробничого обладнання фірми і повинні бути тому оплачені, навіть якщо фірма нічого не виробляє. Фірма може уникнути витрат, пов'язаних з її постійними факторами виробництва, тільки повністю припинивши свою діяльність. Постійні витрати, які не можна уникнути навіть при припиненні діяльності, називаються безповоротними витратами. Витрати на оренду приміщення для офісу фірми відносяться до постійних витрат, які не є незворотними, оскільки фірма може уникнути цих витрат, припинивши свою діяльність. Але якщо фірма тимчасово закривається, вона може ухилитися від оплати за будь-змінний фактор виробництва.

Змінні витрати VC (англ. variable costs) - це витрати, які залежать від обсягу випуску продукції фірми. Вони являють собою витрати змінних факторів виробництва фірми.

Прямі витрати на сировину, матеріали, робочу силу тощо змінюються залежно від масштабів діяльності. Такі накладні витрати, як комісійні торговим посередникам, плата за телефонні розмови, витрати на канцелярські товари, збільшуються з розширенням бізнесу, а тому в даному випадку відносяться до категорії змінних, а накладні витрати належать до постійних.

Поділ витрат на постійні і змінні передбачає умовне виділення короткострокового і довгострокового періодів у діяльності фірми. Під короткостроковими розуміють такий період в роботі фірми, коли частина її витрат є постійними. Іншими словами, у короткостроковому періоді фірма не купує нового обладнання, не будує нових будівель і т. д. В довгостроковому періоді вона може розширювати свої масштаби, тому в даному періоді всі її витрати є змінними.

Середні витрати AC (англ. average costs) - витрати фірми на виробництво й реалізацію товару.

Якщо валові витрати (TC) віднести до кількості продукції (Q), отримаємо середні витрати: AC=TC/Q .

Виділяють:

а) середні постійні витрати AFC (англ. average fixed costs), які розраховуються шляхом ділення постійних витрат фірми на обсяг виробництва:

AFC=FC/Q ,

де FC - постійні витрати; Q-кількість випущеної продукції.

б) середні змінні витрати AVC (англ. average variable costs),

обчислюються шляхом ділення змінних витрат на обсяг виробництва:

AVC=VC/Q ,

де VC - змінні витрати; Q-кількість випущеної продукції.

в) середні валові витрати ATC (англ. average total costs), які визначають як суму середніх змінних і середніх постійних витрат:

ATC=AVC+AFC .

Графічно середні витрати зображуються підсумовуванням кривих середніх постійних і середніх змінних витрат мають U-подібну форму.

Середні витрати використовуються при вирішенні питання про те, виробляти дану продукцію взагалі. Зокрема, якщо ціна, яка представляє собою середній дохід на одиницю продукції, менше, ніж середні змінні витрати, то фірма зменшить свої втрати шляхом припинення своєї діяльності у короткостроковому періоді. Якщо ціна нижче середніх загальних витрат, то фірма отримує негативну економічну прибуток і їй слід розглянути можливість остаточного закриття.

Роль середніх витрат у діяльності фірми визначається тим, що їх порівняння з ціною дозволяє визначити величину прибутку, яка розраховується як різниця між загальною виручкою і загальними витратами. Ця різниця дозволяє вибрати правильну стратегію і тактику фірми.

г) Граничні витрати MC (англ. marginal costs) - це приріст витрат, пов'язаний з випуском додаткової одиниці продукції, тобто відношення приросту змінних витрат до викликаного ними приросту продукції:

де - приріст змінних витрат; - викликаний ними приріст обсягу виробництва.

При зростанні обсягу виробництва і продажів витрати фірми можуть змінюватися:

а) рівномірно. В цьому випадку граничні витрати є величиною постійною і дорівнюють змінним витратам на одиницю товару;

б) з прискоренням. В цьому випадку граничні витрати зростають із збільшенням обсягу виробництва. Ця ситуація пояснюється або дією закону спадної віддачі, або подорожчанням сировини, матеріалів та інших факторів, витрати на які належать до категорії змінних;

в) з уповільненням. Якщо витрати фірми на сировину, матеріали і т. п. знижуються при зростанні обсягу випуску, граничні витрати скорочуються.

Категорія граничних витрат має стратегічне значення, оскільки дозволяє показати ті витрати, які доведеться понести фірмі у разі виробництва ще однієї одиниці продукції або заощадити у разі скорочення виробництва на цю одиницю.

Інакше кажучи, граничні витрати - це та величина, яку фірма може контролювати безпосередньо.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, виділіть слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхове дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше