Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Економіка arrow Прибуток і витрати фірми

Роль прибутку в діяльності підприємства

Прибуток утворюється в результаті реалізації продукції. Її величина визначається різницею між доходом, отриманим від реалізації продукції, і витратами (витратами) на її виробництво і реалізацію.

Загальна маса одержуваної прибутку залежить, з одного боку, від обсягу продажів і рівня цін, які встановлюються на продукцію, а з іншого-від того, наскільки рівень витрат виробництва відповідає суспільно необхідним витратам.

Перше -- обсяг продаж -- залежить від ефективності здійснення комерційної роботи: від уміння створювати вигідні умови для реалізації своєї продукції, тобто проводити маркетинг, організувати рекламу, збут, сформувати цінову і товарну політику і т. д.

Друге -- рівень витрат виробництва -- залежить від ефективності організації виробництва і праці, обраної технології, технічної оснащеності підприємства.

Крім того, виділяється валовий прибуток, який являє собою балансовий прибуток за мінусом або плюсом фінансового результату від операцій з основними фондами (засобами), нематеріальними активами й іншим майном.

У всіх країнах з ринковою економікою прибуток обкладається податком. Тому на практиці прийнято виділяти оподатковуваний прибуток. Остання являє собою валовий прибуток за вирахуванням відрахувань у резервні фонди, доходів за видами діяльності, звільненої від оподаткування, відрахувань на капіталовкладення.

В результаті на підприємстві, як це прийнято називати в теорії і на практиці, залишається так звана чистий прибуток. За своєю величиною вона представляє оподатковуваний прибуток за мінусом податку на прибуток та податку на перевищення фактичних витрат на оплату праці в порівнянні з нормованою.

З чистого прибутку підприємство виплачує дивіденди і різні соціальні податки, і утворюють фонди. У результаті залишається невикористана прибуток, або збиток, непокритий грошима.

В умовах ринкових відносин, як свідчить світова практика, є два основних джерела одержання прибутку.

Перший-це монопольне становище підприємства з випуску тій чи іншій продукції або унікальності продукту. Підтримання цього джерела на відносно високому рівні передбачає проведення постійної новації продукту. Тут слід враховувати такі протидіючі сили, як антимонопольну політику держави та зростаючу конкуренцію з боку інших підприємств.

Друге джерело пов'язаний з виробничою і підприємницькою діяльністю, тому стосується практично всіх підприємств. Ефективність його використання залежить від знання кон'юнктури ринку і вміння постійно адаптувати під неї розвиток виробництва.

Проте отримання прибутку в умовах ринку завжди пов'язане з ризиком -- над підприємством постійно висить загроза втратити вкладений капітал повністю або частково. Саме тому в теорії і на практиці використовується поняття «підприємницька прибуток», яка за своєю величиною повинна бути більше, ніж відсоток, одержуваний по вкладах у банк.

За своїм змістом поняття «ризик» відноситься як до господарської, комерційної, так і до фінансової діяльності. Для визначення ризику використовують два основних методи: статистичний і експертний. В основі статистичного лежать прийоми математичної статистики (розрахунок варіації, дисперсії і стандартного відхилення за показниками фінансово-господарської діяльності). Цими показниками є рентабельність виробництва, продукції, інвестицій, продажу і т. д.

Повністю уникнути ризику у підприємницькій діяльності практично неможливо, але існує система методів пом'якшення його негативних наслідків. До них відносяться самострахування (створення резервних фондів), участь у венчурних компаніях, хеджування, укладення ф'ючерсних угод і т. д.

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, використовується ним самостійно і направляється на подальший розвиток підприємницької діяльності. Ніякі органи, в тому числі держава, не мають права втручатися в процес використання чистого прибутку підприємства. Ринкові умови господарювання визначають пріоритетні напрямки власного прибутку. Розвиток конкуренції викликає необхідність розширення виробництва, його вдосконалення, задоволення матеріальних і соціальних потреб трудових колективів.

відповідно До цього у міру надходження чистий прибуток підприємств спрямовується: на вдосконалення технології і організації виробництва, на модернізацію устаткування; поліпшення якості продукції; технічне переозброєння, реконструкцію діючого виробництва. Чистий прибуток є джерелом поповнення власних оборотних коштів.

Поряд з фінансуванням виробничого розвитку прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, направляється на задоволення споживчих і соціальних потреб. Так, з цього прибутку виплачуються одноразові заохочення і допомогу йде на пенсію, а також надбавки до пенсій; дивіденди по акціях і вкладах членів трудового колективу в майно підприємства. Виробляються витрати з оплати додаткових відпусток понад встановлену законом тривалості, оплачується житло, виявляється матеріальна допомога.

Забезпечуючи виробничі, матеріальні і соціальні потреби за рахунок чистого прибутку, підприємство повинно прагнути до встановлення оптимального співвідношення між фондом накопичення і споживання з тим, щоб враховувати умови ринкової кон'юнктури і разом з тим стимулювати і заохочувати результати праці працівників підприємства.

Так, з чистого прибутку сплачуються штрафи при недотриманні вимог щодо охорони навколишнього середовища від забруднення, санітарних норм і правил. При завищенні регульованих цін на продукцію (роботи, послуги) з чистого прибутку стягується незаконно отримана підприємством прибуток.

У випадках приховування прибутку від оподаткування або внесків у позабюджетні фонди також стягуються штрафні санкції, джерелом сплати яких є чистий прибуток.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, виділіть слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхове дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше