Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Туризм arrow Особливості організації і проведення екскурсій у світ природи

Особливості організації і проведення екскурсій у світ природи


ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ У СВІТ ПРИРОДИ

Рублевська А. С. (УО МДПУ ім. І. П. Шамякіна, р. Мозир) Науковий керівник -К. Н. Лаптієва, канд. пед. наук,доцент

Організація та проведення екскурсії у світ природи є невід'ємною частиною навчального процесу і одним з найбільш перспективних напрямків в екологічній освіті і вихованні учнів на всіх етапах шкільного навчання. Мета дослідження: проаналізувати особливості організації та проведення екскурсії у світ природи. Завдання дослідження: вивчити теоретичні основи організації та проведення екскурсії у світ природи, а також відібрати найбільш ефективні прийоми при її проведенні. Методи дослідження: вивчення і аналіз літератури, картографічний метод, польові дослідження. Результати дослідження. Вивчення біологічних об'єктів не можна уявити без безпосередніх спостережень і досліджень природи. Для цього існують спеціальні заняття - екскурсії. Під екскурсією слід розуміти подорож у природу з пізнавальною або рекреаційною метою. Екскурсії у світ природи дають можливість вивчати рослини і тварин в їх природному середовищі. При цьому вдається з'ясувати пристосування організмів до конкретних природних умов. Саме на екскурсіях найбільш яскраво спостерігається зв'язок між живим організмом і навколишнім середовищем. Екскурсії допомагають розширити знання про живу природу, виховувати уважне та дбайливе ставлення до природи. Вивчивши теоретичні основи екскурсії можна виділити 3 етапи в її організації та проведенні: підготовку, власне її проведення та заключний етап, в ході якого підводять підсумки екскурсії, оформляють отриманий в ході екскурсії матеріал. Кожен етап має свої специфічні особливості, дотримання яких слід дотримуватися для досягнення позитивного результату. Успіх екскурсії в значній мірі залежить від виконання певних правил проведення екскурсії у світ природи, до яких можна віднести: а) вчитель або екскурсоводу необхідно заздалегідь пройти маршрут екскурсії та виділити об'єкти демонстрації; б) при проходженні маршруту необхідність суворо дотримуватися теми екскурсії, тобто не торкатися випадкових питань; викладати матеріал, що входить в обрану тематику; в) демонстровані об'єкти повинні бути видно всім. При демонстрації об'єкта слід враховувати пору року, освітлення та інші параметри. Великі об'єкти (дерево, гора та ін) слід показувати з великої відстані, а дрібніші - поблизу; г) не слід втомлювати екскурсантів зайвою інформацією. Інформація повинна викладатися доступно, з урахуванням віку і освіченості екскурсантів; д) не слід затягувати час проходження екскурсії, відхилятися від запланованого маршруту; д) є невід'ємною частиною екскурсії є активна діяльність учасників (спостереження, вивчення та дослідження об'єктів), а також закріплення отриманих знань в ході екскурсії [1]. При аналізі літератури з медицини ми прийшли до висновку, що найбільш ефективними прийомами при проведенні екскурсії є: прийом абстрагування (дозволяє розглянути ті ознаки об'єкта, які служать основою для розкриття теми); прийом зорового порівняння (заснований на зіставленні сприйманого об'єкта з показаним об'єктом раніше); прийом опису, викликає в екскурсантів зорові образи, дозволяючи їм подумки уявити як відбувалося те чи інше дію; суть прийому «питань-відповідей» полягає в тому, що в ході розповіді екскурсовод задає різні питання екскурсантам з метою їх активізації [2].Проведення екскурсії у світ природи є одним з перспективних напрямків в розвитку екотуризму. В результаті проведених досліджень нами був запропонований маршрут екскурсії у світ природи, що проходить по території державного ландшафтного заказника «Мозырские яри», а також розроблена методика організації і проведення екскурсій у світ природи для учнів закладів освіти різного віку. Виконана робота має велику практичну значущість навчальної діяльності, наприклад, для учнів закладів освіти, а також сприяє розширенню знань про рідний край.

Література

екскурсія рекреаційний природа подорож

1. Конюшко, В. С. Методика навчання біології / В. С. Конюшко . - М : Книжковий Будинок, 2004. - 179-188 с.

2. Все про туризм. Екскурсознавство [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://tourlib.net/books_tourism/ekskurs24.htm - Дата доступу:

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, виділіть слово та натисніть Shift + Enter
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхове дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше