Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Фінанси arrow Підходи венчурних інвесторів

Обґрунтування необхідності створення галузевого фонду нафтогазової галузі

Технологічну перевагу зарубіжних нафтогазових компаній над Російськими забезпечується не тільки фактичним перевищенням інвестицій в НДДКР, але і тим фактом, що зарубіжні компанії дотримуються філософії відкритих інновацій, в той час як Російські компанії залишаються у парадигмі закритих інновацій.

Закриті інновації є концепцією, яка передбачає використання лише внутрішніх ресурсів організації для її діяльності в області досліджень і розробок. Таким чином, вся інноваційна діяльність компанії зосереджується всередині її спеціально створеного для цього підрозділу. Компанія самостійно вибирає напрями НДДКР, які необхідні для розвитку її основної діяльності, виконує підбір потрібних спеціалістів, визначає розмір фінансування діяльності в НДДКР. Такий підхід припускає, що нові ідеї не можуть вступити в компанію з зовнішнього середовища і процес роботи над інноваційними технологіями та продуктами від створення ідеї до практичного застосування є закритою системою.

Визначення відкритих інновацій вперше було дано Р. Чесборо Chesbrough, H. W. (2003). Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press у книзі «Відкриті інновації. Новий імператив креативності та одержання прибутку». Відкриті інновації - підхід, що припускає опору організації у своїх дослідженнях і розробках не тільки на внутрішні ресурси, але і на зовнішні. Шляхом залучення ідей і команд з зовнішнього середовища цей підхід представляє роботу над НДДКР як відкриту систему. Перевага такого підходу полягає в тому, що не всі ідеї, здатні допомогти компанії, отримують розвиток в її межах; не всі талановиті і кваліфіковані люди працюють усередині компанії; нові технології з'являються дуже швидко. І, як наслідок, за межами компанії може бути зосереджена у багато разів більше ресурсів, ніж компанія здатна створити своїми силами.

Одним з головних інструментів відкритих інновацій є корпоративні венчурні фонди (описані в розділі №1). Найбільші західні нафтогазові компанії також мають свої корпоративні венчурні фонди: Chevron Technology Ventures, Shell Technology Ventures, Total Energy Ventures, BP Ventures і т. д. Варто відзначити те, що свої венчурні фонди мають не тільки провідні міжнародні компанії, але і національні нафтогазові компанії, такі як Eni, Saudi Aramco і Statoil. Венчурними інвестиціями в нафтогазовий сектор займаються також КВФ компаній, основним бізнесом яких є інші сектори економіки: General electric, Intel, Siemens і т. д.

Нижче наведена інформація про КВФ найбільших нафтогазових компаній світу, складена на основі доступних матеріалів з відкритих джерел (табл. 5). На підставі аналізу доступних матеріалів про наведених КВФ можна зробити наступні висновки:

§ Частка однієї зробленої інвестиції варіюється від 2% (Chevron Technology Ventures) до 8% (Saudi Aramco Energy Ventures) від загального обсягу зроблених інвестицій

§ Середнє значення однієї інвестиції варіюється від 9 млн. дол. (Shell Technology Ventures) до 35 млн. дол. (BP Ventures). При цьому при розкритті інформації про обсяг нерозкритих угод, середнє значення однієї угоди зросте.

§ КВФ міжнародних компаній (Shell, Chevron, Total, BP, Conoco Philips) інвестують в альтернативну енергетику, охорону навколишнього середовища активніше, ніж в основний бізнес в сегменті нафти і газу.

§ КВФ національних компаній (Saudi Aramco і Statoil) переважно інвестують в інноваційні проекти в області нафти і газу - свого основного виду діяльності.

Табл. 5. КВФ найбільших світових нафтогазових компаній www.cbinsights.com, www.crunchbase.com///194

По сравнению со своими зарубежными конкурентами, ни одна Российская Компания нефтегазового сектора не имеет своего корпоративного венчурного фонда. При этом в России существуют классические корпоративные венчурные фонды, преимущественно из сферы информационных технологий. По оценкам РАВИ, общее количество корпоративных венчурных фондов в РФ составляет 36. Ниже представлены наиболее крупные из них (табл. )

Табл.6. Найбільші корпоративні венчурні фонди РФ

Компанія

Фонд

Об'єкти інвестицій

Softline

Softline Venture Partners, 2008

Хмарні обчислення, мобільні програми, рішення для електронної комерції

QIWI

QIWI Venture, 2013

Фінансові сервіси, електронна комерція, віртуальна реальність

РПКБ

Цивільні технології ОПК, 2013

Оборонно-промисловий комплекс

Ощадбанк

SBTV, 2013

Мобільні додатки, інформаційна безпека, безконтактні сервіси

GS Group

GS Venture, 2013

Мікроелектроніка, споживча електроніка, розробка ігор

Ростелеком

Венчурний фонд Ростелекома, 2014

Рішення в області імпортозаміщення устаткування і ПО, геолокація, мобільний банкінг

З представників паливно-енергетичного комплексу, про свої плани створити корпоративний венчурний фонд заявляли ПАТ «Газпром», ГК «Росатом», ВАТ «Русгідро» (табл. 7).

Табл. 7. Заяви компаній ПЕК про плани по створенню КВФ

Компанія

Дата анонсу про створення КВФ

Посилання на анонс

ГК «Росатом»

29.03.2011

«Російська газета» http://rg.ru/2011/03/29/venchur.html///337

ПАО «Газпром»

30.09.2010

Всеросійський інформаційно-аналітичний відділ «Венчурна Росія»

http://www.allventure.ua/events/1441/#replies_page1

ПАТ «Русгідро»

2012 рік

Звіт в галузі сталого розвитку групи«Русгидро»

http://www.rushydro.ru/upload/iblock/245/RusHydro_KCO_rus_web.pdf

Компанії нафтогазового сектора, за винятком ПАТ «Газпром», навіть не оголошували про плани по створенню корпоративних венчурних фондів.

Головна причина цього полягає у відсутності в корпоративній культурі принципів відкритих інновацій та незрілості керівництва компаній для застосування інноваційного менеджменту. Компанії воліють купувати на зовнішньому ринку готові продукти і послуги. Відсутність стимулів до інновацій ускладнювалося також тим, що до недавнього часу Російські нафтогазові компанії не мали проблем із західними технологічними санкціями і мали необмежений доступ до західних постачальникам і підрядникам. Разом з тим зараз в Росії заборонені поставки обладнання, технологій та програмного забезпечення, що застосовуються в найбільш наукомістких і технологічно складних видах добування на шельфі і з низькопроникних колекторів. І, наразі, відсутні передумови для того, щоб послуги західних компаній знову стали доступні навіть у середньостроковій перспективі.

Друга причина полягає у відсутності розвиненої екосистеми стартапів, які надають послуги для нафтогазового сектора. В даний час, фахівці, здатні запропонувати, розробити і впровадити інноваційні ідеї для нафтогазового сектора, прагнуть розвивати свої проекти в межах нафтогазових компаній. Це фундаментально відрізняється від сегменту інформаційних технологій, де все більше і більше фахівців прагне створити власну компанію і отримати фінансування з венчурного фонду.

Одним з виходів для нафтогазового сектора з нинішньої негативної ситуації, який міг би послужити імпульсом до інвестування в інновації, є створення галузевого венчурного фонду нафтогазової галузі (далі - Фонд). В даний час, у світі вже існує ряд синдикованих фондів, галузевим фокусом яких є ПЕК (табл. 8) http://www.braemarenergy.com/ http://www.enertechcapital.com/ http://www.chrysalix.com////378

Таблица 8. Крупнейшие синдицированные венчурные фонды ТЭК в мире

Інвесторами галузевого Фонду нафтогазової галузі на паритетній основі повинні стати найбільші нафтогазові компанії РФ. Створення Фонду здатне:

§ Залучити необхідні обсяги інвестицій в НДДКР нафтогазової галузі

§ Розділити ризики, властиві венчурного інвестування, між усіма Компаніями - учасниками фонду

§ Передати управління інвестиціями та експертизу проектів висококваліфікованим спеціалістам з досвідом у венчурному бізнесі

Компанії нафтогазового сектора РФ не є прямими конкурентами. Навпаки, в даний час вже створено ряд партнерств між ними, при реалізації високоризикових і капіталомістких проектів:

§ Хунін-6 (Венесуела): Роснефть і Газпром нафта

§ Блок Центральний (Каспійське море): Газпром, ЛУКОЙЛ

§ Родовище ім. Требса і Титова (Ненецький автономний округ): Башнефть, ЛУКОЙЛ

§ Приазовнефть (Азовське море): Роснефть, ЛУКОЙЛ.

Створення Фонду могло б стати новим рівнем партнерства у світлі викликів, що стоїть перед нафтогазовою галуззю РФ, загальних для всіх його учасників. На користь створення спільного галузевого Фонду варто відзначити також і те, що всі венчурні фонди крупних міжнародних нафтогазових Компаній рідко здійснюють інвестиції одноосібно. Як правило, здійснюються синдиковані інвестиції, де в якості со-інвесторів виступають КВФ інших Компаній галузі.

Необхідність створення фонду пояснюється також тим, що наявність такого фонду здатне розвинути екосистему інноваційних проектів. Створення фонду стало б сигналом до того, що стартапи для нафтогазового сектора можуть знайти венчурне фінансування. Даний сигнал здатний запустити ланцюжок створення нових інноваційних компаній, що, в свою чергу, відіб'ється у створенні корпоративних венчурних фондів і приверне нове фінансування в галузевий Фонд. Для розвитку подібної екосистеми, якої не вистачає РФ, необхідний імпульс з боку користувачів продуктів і послуг - нафтогазових компаній. І створення галузевого Фонду нафтогазовій галузі має стати значним кроком в цьому напрямку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, виділіть слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхове дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше